Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Vzdělávání personalistů

Řízení lidských zdrojů vyžaduje v současné době specialisty v oboru. S rozšiřováním firem, společností a organizací, vzrůstá také poptávka na trhu práce po těchto specialistech. Procesní pohled na oblast řízení lidských zdrojů uvádíme na stránce  PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ A SLUŽBY.

Kromě poradenských služeb v oblasti budování a rozvoje útvarů řízení lidských zdrojů, věnujeme v posledních  pěti letech velkou pozornost tvorbě vzdělávacích programů pro personalisty, HR manažery  a HR specialisty.

Nabízíme v současné době celkem čtyři rozsáhlé vzdělávací programy:

1) Komplexní vzdělávací program:

Akademie HR a specialista HR  "AKADEMIE MODERNÍHO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ"

V roce 2012 a 2013 jsme díky grantové podporě vyvinuli kvalitní desetidenní vzdělávací program pro HR manažery a samostatné personalisty. Je rozdělen do dvoudenních modulů (jeden v měsíci) a doplněn ještě e-lerningovou podporou(cca  cca 20 hodin práce).

Tento vzdělávací program má svůj vlastní web s informacemi  www.akademie-hr.cz  a je již od roku 2014 dostupný všem zájemcům.

2) Komplexní akreditované vzdělávací programy pro přípravu ke zkoušce dle standardů NSK - profesní kvalifikace pro HR specialisty:

"Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců" -  NSK kód 62-012-R

"Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců" -  NSK kód 62-013-R

"Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců" -  NSK kód 62-014-R

 

To jsou tři desetidenní až dvanáctidenní vzdělávací programy(opět vždy jeden dvouden v měsíci) pro zvládnutí náročné zkoušky u autorizované osoby. Autorizovanou osobou jsme se stali v září 2014. Zkouška probíhá v posledním dvoudnu a je v ceně programu.

Vzdělávací programy jsou také akreditovány jako rekvalifikační, k získání profesní kvalifikace - MŠMT Čj. MSMT-3789/2024-5

Více informací o vzdělávacích akcích najdete v nabídce na stránce On-line nabídka kurzů

Tyto programy jsme také vyvinuli díky grantům, které jsme získali. Proto je cena takto nízká, nemusíme do ceny rozpouštět náklady na vývoj programu.

 

3) Nabízíme účast na Semináři:

„Zefektivnění personální práce, efektivní využívání lidských zdrojů - Personální marketing a controlling, personální audit, outsourcing personálních činností.”

Seminář je určen pro:

 1. Vedoucí personálních útvarů a personalisty, kteří dosud neměli příležitost projít komplexní profesní přípravou a praxí
 2. Ředitele a majitele firem, kteří řídí oblast personalistiky osobně

Z obsahu semináře:

 1. Řízení organizací - důvody, základní formy a metody (standardní model fungování firmy).
 2. Organizační struktura, popis pracovních náplní - delegování pravomocí, stanovení kompetencí.
 3. Personální audit - jaké výsledky lze od personálního auditu očekávat, praktické provedení, přínosy personálního auditu.
 4. Tvorba moderních personálních systémů - rozvoj kvalifikační a odborné způsobilosti zaměstnanců, význam personální práce a její efektivita, optimalizace procesů personálního plánování a péče o lidské zdroje ve firmě.
 5. Personální controlling – jeho nástroje a typy, systémy hodnocení zaměstnanců.
 6. Důležitost neustálé přípravy a vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních řízení.
 7. Personální systém velké společnosti versus personální řízení malé firmy.
 8. Proč a kdy se vyplatí spolupracovat s externími specialisty – poradenskými společnostmi.
 9. Co je řízení lidských zdrojů – TQM x HRM.
 10. Způsoby obsazování pracovních míst.
 11. Možnosti vyhledání specialistů (inzerce, weby, agentury, úp,…).
 12. Psychologické testování, assessment center, komplexní psychodiagnostika.
 13. Outsourcing služeb v oblasti řízení lidských zdrojů.
 14. Představení normy ČSN EN ISO 9001:2001 - základní struktura, procesní přístup, orientace na zákazníka, návaznosti na personální řízení, logistiku zakázky, přednosti a nevýhody.

Po absolvování semináře:

 1. budete vědět, jak efektivně využít lidské zdroje (pracovníky a jejich znalosti, zkušenosti a osobní kvality )
 2. budete moci plánovat a případně realizovat personální audit ve své firmě s jasným cílem, kterého chcete dosáhnout
 3. získáte základní orientaci v procesech řízení lidských zdrojů
 4. seznámíte se s nároky normy ČSN EN ISO 9001:2001 v oblasti personálního řízení

Více informací o vzdělávacích akcích najdete v nabídce na stránce On-line nabídka kurzů

 

4) Nabízíme další vzdělávání pro personalisty

„Vzdělávání pracovníků personálního útvaru v oblasti seznámení se základy grafologie, psychologie a komunikace.”

Cíl:

Rozšířit znalosti účastníků kursu v oboru psychologie a grafologie, zvládnutí základního minima teorie a technik k provedení přijímacího pohovoru s uchazečem o zaměstnání. Snadnější zvládání komunikačně zátěžových situací v personální práci.

Zvládání komunikace s problémovými uchazeči nebo zaměstnanci. Rozvoj dovednosti vyjednávání, dosažení dohody, schopnosti odmítnout.

Motto:

Personální práce je oblast vysoce náročná na komunikační schopnosti. Personalista se často dostává do situací, které kladou vysoké nároky na jeho schopnost vyjednávat, pojmenovat a shrnout požadavky firmy, ale i prosadit svůj názor. V kontaktu s kandidáty a zaměstnanci zase může dojít k řadě potenciálně problémových, náročných situací, které mohou být komunikačně obtížné nejen samotnou povahou personální práce, ale i specifickými vlastnostmi uchazeče nebo zaměstnance, se kterým se personalista dostává do kontaktu.