Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Hodnocení zaměstnanců

SPECIALISTA HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - profesní kvalifikace dle NSK

  Další programy:               

Vzdělávací program pro HR, jako příprava na zkoušku, dle NSKvzdělávací program Specialista hodnocení a odměňováníVzdělávací program pro HR, jako příprava na zkoušku, dle NSK

 

 

 

                     !!! NOVINKY NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ !!

Naše společnost vyvinula v letech 2014 - 2015  kvalitní šestnáctidenní vzdělávací program pro personalisty, který zahrnuje ještě cca 40 hodin výuky formou e-learningu.

Získali jsme také Autorizaci k provádění zkoušky profesní kvalifikace, dle standardů Národní kvalifikace:Specialista HODNOCENÍ a ODMĚŇOVÁNÍ zaměstanců - kód 62-012-R.

Více informací o profesní kvalifikaci personalistů na www.narodnikvalifikace.cz

Sledovat na LinkedIn: Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

JAKÁ JE PŘIDANÁ HODNOTA?

Nosným tématem tohoto vzdělávacího programu je hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců. Největší přidanou hodnotou pro účastníky je možnost propojit to co nejlépe funguje v české praxi s tím, co by sami mohli uplatnit. Celý program je plný příkladů z praxe, případových studií a vzájemného sdílení zkušeností. V úvodu programu se podělíme s účastníky o naše zkušenosti s tím, jaké mohou být cíle a jaký je hlavní smysl hodnocení v návaznosti na vizi a strategii společnosti. V dalších modulech si potom účastnící vyzkouší, jak prakticky využívat kompetence a kompetenční modely, jak účelně pracovat s popisy pracovních míst, tak aby přinášely skutečnou hodnotu pro HR procesy a především pak pro systémy hodnocení a odměňování. Umožníme jim proniknout do tajů motivace lidí a ukážeme řadu účinnějších motivátorů, než jsou peníze. Účastníci se přesvědčí, jak důležitou roli mohou hrát systémy hodnocení ve zvyšování výkonu a rozvoji lidí,naučíme je, jak celý systém hodnocení postavit, popřípadě redesignovat již existující  (na co si dát pozor při jeho implementaci a jak ho provázat s dalšími procesy, především pak se systémem vzdělávání a rozvoje). Jednou z velkých výhod tohoto vzdělávacího programu je, že si účastníci sami na sobě vyzkoušejí jak na hodnotící rozhovor – tato zpětná vazba je velmi ceněná a kromě průběhu hodnotícího rozhovoru velmi vystihuje neverbální chování a řečové projevy. Účastníci s námi budou objevovat, jaké jsou možnosti v odměňování (co funguje na jaké lidi a profese, jak fungují systémy odměňování, jaká legislativa se k němu váže…). V závěru potom s námi účastníci poznají sílu HR controllingu, trendy a dobrou praxi v oblasti benefitů a připravíme je na zkoušku dle NSK.

Po absolvování programu, můžete složit zkoušku podle národní soustavy kvalifikací a získat tak celostátně uznávanou profesní kvalifikaci Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

POPIS VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Jedná se o vzdělávací program s kombinací prezenční a distanční formy vzdělávání (16 dnů + cca 40 hodin), program je rozdělen do 8 modulů.

Základní struktura bloků - témat vzdělávacího programu:

 • 1. Modul  - Využívání hodnotících systémů
 • 2. Modul  - Využívání hodnotících systémů
 • 3. Modul  - Orientace v problematice hodnocení
 • 4. Modul  - Orientace v problematice hodnocení
 • 5. Modul  - Vytváření systému odměňování
 • 6. Modul  - Vytváření a udržování systémů zaměstnanecké výhod
 • 7. Modul  - Využívání moderních poznatků
 • 8. Modul  - Zkouška u autorizované osoby k získání profesní kvalifikace

 KOMU JE PROGRAM URČEN:

 • => HR manažerům, HR generalistům,
 • => HR specialistům,
 • => personalistům a personálním manažerům.

JAKÉ JSOU POUŽITY FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

Prezenční - 7x2 dny workshop + 1x2 dny zkouška (vždy jeden dvouden v měsíci) formou workshopu (přehled nových trendů a zkušeností z praxe, praktické řešení úkolů a případových studií, výměna zkušeností, týmová práce, trénink, diskuse).

Distanční - cca 40 hodin e-learningové podpory v systému MOODLE rozdělené cíleně mezi dílčí témata (doplňující studijní materiály, řešení úkolů a zadání, diskuse, týmové úkoly, testy pro ověření znalostí - vše s podporou tutorů). Nutné je připojení na internet.

Vzhledem k prezenční formě je maximální možný počet účastníků 12 osob.

ČASOVÉ SCHÉMA:

Dva dny v měsíci.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY:

    23.-24.2.      22.-23.3.       19.-20.4     24.-25.5.      14.-15.6.       23.-24.8.    20.-21.9.       6.-7.10.

Termíny realizace programu

               2016            2016             2016            2016            2016            2016         2016     

MÍSTO KONÁNÍ A ČAS:

Prezenční část bude probíhat v Hradci Králové denně v době od 9,00 - 16,00 hodin.

JAKÁ JE CENA?

30.000 Kč + DPH za celý vzdělávací program (cena pro rok 2014 a 2015).

Proč je cena tak nízká? - Díky grantové podpoře nemusíme do ceny kalkulovat náklady na vývoj takto rozsáhlého programu.

V ceně je zahrnuto : studijní materiály, organizační zajištění, občerstvení.

Cena nezahrnuje stravování, ubytování (možno zajistit).

Na základě zaslané přihlášky Vám vystavíme fakturu - daňový doklad.

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ:

Přihlásit se můžete na webu nebo můžete zaslat přihlášku mailem - do 30.1. 2016

V případě zájmu otevřeme vzdělávací program také v Praze nebo v Brně - svůj zájem můžete projevit v naší nabídce -  viz naše nabídka vzdělávání.

 

Fotogalerie SHOZ

Struktura vzdělávacího programu: 

1. Využívání hodnotících systémů

 • * Představení celého vzdělávacího programu
 • * Vize, personální strategie organizace
 • * Smysl a cíl hodnocení zaměstnanců, trendy

2. Využívání hodnotících systémů

 • * Kompetence a kompetenční modely
 • * Využívání kompetencí pro systémy hodnocení
 • * Metody hodnocení a proces tvorby hod. standardů a kritérií
 • * Popisy pracovních pozic jako základ hodnocení
 • * Řízení a měření pracovního výkonu

3. Orientace v problematice hodnocení

 • * Vytváření systémů hodnocení
 • * Kritéria a metody hodnocení
 • * Návazné činnosti na hodnocení
 • * Hodnoticí rozhovor (školení hodnotitele, chyby atd.)
 • * Komunikace pro sdělení výsledku hodnocení
 • * Opatření po provedeném hodnocení 

4. Orientace v problematice hodnocení

 • * Implementace systémů hodnocení
 • * Diference v přístupu k zaměstnancům & význam klíčových zaměstnanců
 • * Důležitá úloha motivace zaměstnanců
 • * Možnosti rozvíjení schopností a výkonu 
 • * Postup zjišťování a vyhodnocování pracovní spokojenosti zaměstnanců
 • * Využívání alternativních možností hodnocení (360 ZV)
 • * Trénink hodnotícího rozhovoru

5. Vytváření systému odměňování

 • * Systémy odměňování, koncept celkové odměny
 • * Rozdíl mzda, plat, určení, způsob stanovení
 • * Druhy příplatků ke mzdě 
 • * Funkce pohyblivých složek, prémií a dalších odměn
 • * Vzájemný vztah jednotlivých složek mzdy/platu
 • * Vliv změn v odměňování na organizaci a zaměstnance
 • * Legislativa v návaznosti na odměňování

6. Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod

 • * Pojem „zaměstnanecké výhody“
 • * Typy benefitů, vymezení cílových skupin
 • * Smysl a funkce benefitů, výhody a nevýhody
 • * Poukázkový systém - součást benefitního systému
 • * Rozdíl mezi pevným a volitelným systémem výhod
 • * Pravidla administrace benefitního systému a legislativy 

7. Využívání moderních poznatků

 • * Funkce benchmarku, zdroje, realizace, využití dat
 • * Funkce HR controllingu
 • * Vnější faktory působící na tvorbu odměňování podle oboru činnosti, skladby míst, kvality dostupných LZ
 • * Trh práce – zdroje a možnosti sledování, výstupy
 • * Objektivní hodnoty pracovních míst,  základní kritéria pro její měření
 • * Identifikace zdrojů informací a práce s nimi
 • * Vliv různých trendů v odměňování na příkladu fiktivní organizace

8. Zkouška u autorizované osoby k získání profesní kvalifikace

 Jsme autorizovanou osobou k získání profesní kvalifikace "Specialista Hodnocení a odměňování zaměstnanců", dle Národní soustavy kvalifikací (kód: 62-012-R), 

Přístup do e - learningové podpory ZDE.

 

 

Anketa

Jste muž/ žena?
Vaše organizace má?
Máte ve Vaší organizaci zavedené systematické vzdělávání?
Vzdělávají se také Vaši personalisté?
Pokud ano, kolik dní se za rok mohou vzdělávat?
Kolik procent z výše uvedeného zabírá interní vzdělávání?
Jakým tématům se Vaši personalisté ve vzdělávání věnují?
Využíváte Národní soustavu kvalifikací?
Využijte slevy

Pokud nám uvedete mailovou adresu, poskytneme Vám 20% slevu na vybraný vzdělávací program.