Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů (platné od 25.5.2018)


Účelem těchto Informací o zpracování osobních údajů je srozumitelně Vás seznámit s tím, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji, které jsou shromažďovány správcem údajů (jak je definován níže), jak to vyžadují právní předpisy, včetně ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie („General Data Protection Regulation – GDPR“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů v souladu s podmínkami, které jsou zde uvedeny.


Správce údajů

Vaše shromážděné osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů - správcem údajů je společnost PROFI-MEN, s.r.o. IČO: 62024990, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 31382, se sídlem Jižní 870, Hradec Králové, 500 03

Tyto Informace o zpracování osobních údajů se týkají osob, kterým pomáháme s hledáním pracovního uplatnění, uživatelů našich internetových stránek, zástupců našich obchodních partnerů a klientů. Tyto Informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na naše zaměstnance, kteří vykonávají práci přímo pro společnost PROFI-MEN, s.r.o..
Tyto Informace o zpracování osobních údajů popisují také kategorie osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, jak je využíváme, zpracováváme a chráníme, jak dlouho je uchováváme, kam je předáváme a práva, která Vám jako jednotlivci náleží v souvislosti s tím, že Vaše osobní údaje využíváme. Rovněž zde uvádíme, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich opatření na ochranu soukromí a jak můžete uplatnit svá práva.


Osobní údaje, které shromažďujeme

Osobní údaje o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby:
- pokud se registrujete na našich webových stránkách,
- pokud nám zašlete svůj životopis,
- pokud nám reagujete na inzerovanou pracovní pozici,
- při osobním rozhovoru k registraci nebo projednávané pracovní pozici,
- při telefonickém rozhovoru,
- při rozhovoru přes další komunikační technologie ( SKYPE,…)

Můžeme tedy s Vaším souhlasem shromažďovat vybrané osobní údaje jako například:

• kontaktní informace (jako je jméno, příjmení, poštovní adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo),
• uživatelské jméno a heslo, pokud si vytvoříte agenta na našich webových stránkách,
• profesní historie a historie absolvovaného vzdělání a rozvoje,
• znalosti cizích jazyků a jiné schopnosti a dovednosti související s pracovním zařazením,
• datum narození,
• pohlaví,
• informace poskytnuté od třetích osob jako například reference,
• další informace obsažené ve Vašem životopise nebo CV,
• informace, které nám poskytnete k Vaší představě pracovního uplatnění,
• ostatní informace, které nám poskytnete, např. při průzkumech nebo prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“ na našich stránkách,

Jak využíváme osobní údaje, které shromáždíme.

Jako správce využíváme shromážděné údaje k následujícím účelům:

 • a. zprostředkování zaměstnání,
  b. odpovědi na Vaše dotazy a požadavky,
  c. vyřizování a obhajobě právních nároků,
  d. zasílání sdělení, o nichž se domníváme, že by pro vás mohla být zajímavá,
  e. poskytnout Vám služby v oblasti lidských zdrojů,
  f. poskytovat Vám další služby, jako je rozvoj, kariérní poradenství a služby při změně práce,
  g. posouzení, zda jste vhodný jako uchazeč o pracovní zařazení a vhodnost Vaší kvalifikace pro dané pozice.
 • Veškeré zpracování bude prováděno na základě odpovídajících právních základů, které zejména zahrnují:

 • a. Váš souhlas nebo výslovný souhlas, pokud to vyžadují platné právní předpisy (např. zpracování Vašich osobních údajů pro kontinuální zprostředkovávání zaměstnání),
  b. nezbytnost pro oprávněný zájem správce údajů v rámci zakázek na obsazení pracovních pozic za úhradu zadavatelem.

Jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje

Shromážděné osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené v tomto oznámení a na dobu, která je potřebná pro účely, pro něž jsme je shromáždili. Bez Vašeho souhlasu nikam Vaše osobní údaje nepředáme.
Máme zavedena administrativní, technická a fyzická opatření určená k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití. Za účelem zajištění přiměřené bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů uplatňujeme následující bezpečnostní opatření:
• šifrování přenášených údajů;
• přísné kontroly ověřování uživatele;
• zesílenou síťovou infrastrukturu;
• řešení v oblasti dohledu nad sítí;
• EZS pro dohled.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje, která shromáždíme

V naší evidenci uchováváme shromážděné osobní údaje tak, jak jsme si ujednali ( obvykle na tři roky) za účelem nabízení a poskytování Vámi požadovaných služeb.

Vaše práva a možnosti jakožto subjektu údajů

Umožňují-li to platné právní předpisy, můžete podle článků 15 až 22 GDPR vykonávat tato konkrétní práva:
a. Právo na přístup: Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, abyste si mohl(a) ověřit, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy.
b. Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu jakýchkoli nesprávných nebo neúplných údajů, které jsou o Vás vedeny, za účelem ochrany správnosti těchto informací a jejich uzpůsobení pro zpracování.
c. Právo na výmaz: Máte právo požádat, aby správce údajů vymazal Vaše osobní údaje a aby tyto údaje již nezpracovával.
d. Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat, aby správce údajů omezil zpracování Vašich osobních údajů.
e. Právo vznést námitku: Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z řady důvodů uvedených v GDPR, aniž byste musel(a) své rozhodnutí zdůvodňovat.
f. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování: Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud mají tyto postupy profilování pro Vás právní účinky anebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkají.
g. Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Vždy, když je zpracování založeno na Vašem souhlasu, jak to stanovuje článek 7 nařízení GDPR, můžete tento souhlas vzít kdykoli zpět.
Pokud potřebujete další informace o zpracování svých osobních údajů, odkazujeme níže na oddíl Jak nás kontaktovat.

Aktualizace našich Informací o zpracování osobních údajů

Tyto Informace o zpracování osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) můžeme pravidelně aktualizovat, aby odrážely změny v našich postupech na ochranu osobních údajů a návaznost na aktualizaci právních předpisů. Na významné změny Vás upozorníme uveřejněním výrazného oznámení, na našich webových stránkách (s datem poslední aktualizace).

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pokud byste chtěl(a) uplatnit svá práva, můžete použít následujících kontaktů:
PROFI-MEN, s.r.o.
poštovní adresa: Jižní 870, Hradec Králové, 500 03
e-mailová adresa: gdpr@profimen.cz