Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Personální audit, HR audit

PROČ PROVÁDĚT PERSONÁLNÍ AUDIT?

Mezi významné, moderní a v mnoha ohledech často podceňované nástroje pro zjišťování stavu v řízení a fungování organizací s ohledem na řízení lidských zdrojů a procesů patří personální audit.

Navazující oblasti - personální auditV našem pojetí se jedná o systémový a procesní pohled na organizaci.

Jde o komplexní pohled na organizační uspořádání a nastavení  systému řízení, nejen lidských zdrojů, ale celého "organismu" organizace. Tedy procesů, odpovědností, pravomocí, kompetencí, kompetenčního modelu, zastupitelnosti, popisů pracovních pozic, systému hodnocení a ohodnocení zaměstnanců, systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, motivace a podpory  zaměstnanců k úspěšnému plnění úkolů a pracovních povinností, firemní kultury, vztahů, spokojenosti zaměstnanců, stabilizace, výhod a benefitů, .......

Tedy vnímání organizace ve všech potřebných souvislostech pro optimální fungování s lidmi i technologiemi. Personálním auditem je možné v poměrně krátkém časovém horizontu 2-3 měsíců získat:

1) objektivní odpovědi na fungování všech podstatných procesů v organizaci, jako jsou např.:

 1. plnění vizí a strategií
 2. aktuální stav a úroveň řízení lidských zdrojů - personálního řízení
 3. plnění ekonomických a obchodních ukazatelů
 4. trendy v jakosti výrobků a v poskytovaných službách
 5. plnění požadavků, přání a očekávání zákazníků

2) objektivní zpětnou vazbu o:

 1. efektivitě organizační struktury (aktuálnost, vymezení rolí útvarů a jednotlivců)
 2. aktuálnosti vymezení rolí a kompetencí - činností, odpovědností a pravomocí u vybraných skupin vedoucích a zaměstnanců
 3. vnímání a pochopení rolí ze strany zaměstnanců
 4. z hlediska práce personálního útvaru úroveň podpory ze strany technologií - systému ERP, podnikového softwaru a sw aplikací pro personální řízení

3) zásadní informace o:

 1. stavu motivace a angažovanosti zaměstnanců pro organizaci
 2. stavu odborné a profesní způsobilosti, jejím skutečném využívání a možnostech dalšího rozvoje zaměstnanců
 3. názorech a postojích zaměstnanců

4) důležité informace, které lze obtížně běžnými formami řízení získat, např.:

 1. stav a trendy ve firemní kultuře a spokojenosti zaměstnanců 
 2. strukturovaný a ucelený pohled na podstatné problémy v organizaci v souvislostech
 3. prostor a příležitosti ke zlepšení fungování organizace z pohledu externích expertů

5) nápovědu, v čem začít diskuse a v samotném důsledku i realizaci postupných změn v organizaci.

 1. strategie postupu a priority 
 2. určitý á časový pohled na efektivní realizaci změn
 3. způsob účelné komunikace změn a zapojení zaměstnanců

ZÁKLADNÍ VÝZNAM A SMYSL?

 Základní význam a smysl personálního auditu spočívá tedy v tom, že se jedná o systémový a procesní pohled na organizaci, s pozitivním pohledem na možnosti zlepšování fungování organizace a vytváření optimálních podmínek zaměstnancům pro zvládnutí jejich role. Audit je prováděn ve spolupráci se zaměstnanci, tak aby od nich byla získána  co nejobjektivnější zpětná vazba o aktuálním stavu organizace. K tomuto cíli musí být také správně komunikován směrem dovnitř organizace.

ÚSPĚŠNOST?

 Pro úspěšnost personálního auditu platí samozřejmě pro vrcholové vedení organizace některá omezení a podmínky =  vedení musí:

 1. rozhodnout o provedení personálního auditu, buď vlastními zdroji nebo pomocí externích specialistů, zejména na základě vlastního rozhodnutí a dle skutečných potřeb,
 2. určit rozsah a hloubku personálního auditu,
 3. zamezit spojování personálního auditu s konkrétními zaměstnanci a nahradit je systémovým pohledem a upřímnou snahou hledat konkrétní zjištění, problémy, názory, trendy atd.,
 4. umět využít potenciálu zaměstnanců pro změny.

REALIZACE?

Velmi významné místo má v přípravě a při vlastní realizaci personálního auditu:

 1. výběr vhodných technik a metodik pro přípravu auditu (dotazník, řízené rozhovory, sběr potřebných informací, analýzy atd.)
 2. průběh vlastního personálního auditu (objektivita, nestrannost, přístup, záznamy atd.)
 3. objektivní vyhodnocování zjištění v rámci personálního auditu (využití vhodných programů nebo software dovoluje podstatně ulehčit a zrychlit zpracovávání získaných údajů a dat „tzv. zjištění”, a zejména je přehledně interpretovat ve srozumitelné podobě a s cílem vyhledávat souvislosti či odhadovat a nebo stanovovat trendy)
 4. projednání výsledků personálního auditu a přijetí účinných opatření pro zlepšování se stanoveným okruhem zaměstnanců.

 NÁKLADY?

Vzhledem k přidané hodnotě se jedná o efektivní investici - nabízíme:

 1. regionální ceny
 2. pohled "externíma očima" a více než 20 let zkušeností,
 3. odborný a odpovědný přístup konzultantů - auditorů,
 4. bezplatnou analýzu, stanovení rozsahu a priorit auditu pro zpracování nabídky realizace auditu,
 5. realizaci "na klíč"
 6. prezentaci výsledků auditu stanovenému okruhu zaměstnaců zadavatele.

Dodáváme komplexní zpracování, včetně přípravy managementu ke změnám, (možno rozšířit také o motivační analýzu nebo o návaznost na systém ISO 9001).

Reference na zakázky v oblasti personálních organizačních auditů, které jsme realizovali v posledních letech, uvádíme  na stránce Reference .

Články auditorů  - na odborné téma personálního auditu:

HRNEWS - personální audit

Personální audit