Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Systémy odměňování a benefity

Employee benefits

Ve světě se hojně používá pojem - Employee benefits – pomalu se vžívá i u nás. Doslovně jej můžeme přeložit jakozaměstnanecké výhody, pro zaměstnance jsou to zkrátka benefity.

Řekneme-li to stručně, benefity jsou odměny za pracovní úsilí zaměstnanců, poskytované zaměstnavatelem navíc k jejich pravidelné mzdě. Jedná se o navýšení mzdy formou odměn s určitým daňovým zvýhodněním (např. osvobození od odvodů zdravotního a sociálního pojištění). Taková odměna je výhodnější pro zaměstnavatele i zaměstnance, než navýšení platu nebo mzdy. Zaměstnavatel může zahrnout některé výdaje (benefity) na přilepšení zaměstnancům do nákladů. Zaměstnanec je zvýhodněn v případě benefitů o to, co by musel ze mzdy odvést do státní pokladny a pokladny zdravotních pojišťoven.

KAFETERIE

Existuje řada systémů jak zaměstnancům nabídnout benefity. Za poměrně dokonalý můžeme považovat například systém  KAFETERIE (tedy pružný systém) – příklad, jak si zaměstnanec může svobodně vybrat zaměstnanecké výhody dle svého rozhodnutí. Jedná se o efektivní systém, kdy má každý zaměstnanec svůj osobní účet zaměstnaneckých výhod – tedy stanovený finanční limit, který může být závislý na délce pracovního poměru, pozici ve firmě, ohodnocení znalostního potenciálu atd. V rámci tohoto finančního limitu si může zaměstnanec sestavit vlastní balíček zaměstnaneckých výhod z nabízeného portfolia. Finanční limit bývá často vyjádřen v bodech, což umožňuje rovnocenné ocenění výhod, které mají různé nákladové a daňové dopady pro zaměstnavatele. Systém kafeterie může být podporován softwarovou aplikací na intranetu firmy, kde si zaměstnanec může sám zvolit svůj balíček výhod.

Co si tedy můžeme představit pod pojmem zaměstnanecká výhoda?

Představit si můžeme prakticky cokoli, co zaměstnavatel zaměstnancům poskytuje nad rámec stanovený zákoníkem práce. Benefity můžeme rozčlenit do několika základních skupin – finance, zdraví, sportovní aktivity, kulturní vyžití, osobní rozvoj a vzdělávání, rekreace pro dospělé i děti, nadstandardní technické vybavení pro práci, výhody poskytované v rámci předmětu činnosti zaměstnavatele. Toto je jen základní rozdělení.

Nyní se můžeme podívat na podrobnější specifikaci benefitů z hlediskla věcného třídění. Ještě si dovolím předeslat, že rozhodující roli, ve správném nastavení systému benefitů, zaujímá rozhodně útvar řízení lidských zdrojů (v případě menších firem, např. personálně poradenská společnost), který by měl posoudit náklady spojené s poskytováním jednotlivých zaměstnaneckých výhod, jejich reálnou potřebu, poptávku po nich, dostupnost v místě firmy apod.

Systém benefitů musí být nastaven optimálně k cílům firmy, bohužel jsou někdy upřednostněni pouze manažeři a na ostatní specialisty nebo klíčové zaměstnance je zapomínáno. Podívejme se, ale na určité členění benefitů z hlediska současné poptávky.

Nejběžnějšími benefity v současné době jsou:

  1. stravenky nebo levnější obědy – základní a jednoduše využitelný benefit
  2. příspěvek na důchodové připojištění nebo životní pojištění – benefit, který nabízí současná legislativa
  3. vstupenky do bazénů, posiloven, fitcenter, wellness center, lázní, sportovních klubů, nákupních a zábavních center,... – benefit podporující výkonnost zaměstnanců, již Řekové věděli, že ve zdravém těle se skrývá zdravý duch, moderní manažeři ví, že sport a pracovní výkon jsou spojené nádoby
  4. příspěvek na dopravu do zaměstnání a na ubytování – benefit nutný v oblastech s horší dopravní obslužností nebo nedostatkem profesně zdatných zaměstnanců
  5. jazykové kurzy, vzdělávací pobyty, poznávací zájezdy – benefit rozšiřující využitelnost zaměstnanců, v dnešní době celkem nezbytný
  6. osobní rozvoj a vzdělávání – benefity z této skupiny jsou klíčové především pro ty, kteří si uvědomují nutnost udržení konkurenceschopnosti, jedná se o budování znalostního potenciálu firem i jednotlivců
  7. příspěvek na dovolenou nebo týden dovolené navíc – benefit posilující loajalitu
  8. vitamíny, vakcíny proti chřipce - moudrý zaměstnavatel ví o neoddiskutovatelně platné rovnici zdravý zaměstnanec = zdravá firma
  9. sick day – v podstatě placené dny nemoci, posilující loajalitu k firmě
  10. služební auto k soukromé dispozici, mobil, notebook – benefit pro manažery a obchodníky

Závěr

Toto je jen stručné shrnutí současné poptávky po benefitech. Z jejich používání mohou profitovat obě strany – a nejen z finančního hlediska. Zejména skutečnost, že si zaměstnanec může sám zvolit, které výhody chce využívat, posiluje loajalitu k zaměstnavateli velmi zřetelně. Zaměstnavatel pak dobře zvolenými benefity motivuje své zaměstnance k vyššímu pracovnímu výkonu, ale přináší mu to i úsporu mzdových nákladů nebo možnost využít plánovaný objem mzdových nákladů daleko efektivněji.

Autor – ing. Vladimír Pozdníček, je spolumajitelem a ředitelem personálně poradenské a vzdělávací společnosti PROFI-MEN, s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, www.profimen.cz