Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Akademie HR - Akademie moderního personálního řízení

!!! NOVINKA NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ - od roku 2012!!

Akademie moderního personálního řízení

"AKADEMIE HR - osmý běh !!! "

www.akademie-hr.cz

 - vzdělávací program má vlastní webový portál

 Sledovat také na LinkedIn: Akademie HR

Nabízíme Vám desetidenní vzdělávací program pro HR manažery a samostatné personalisty, jako komplexní a systematický pohled na moderní personální řízení, priority, trendy a souvislosti.

 1. S ohledem na  situaci s epidemní COVID-19 jsme některé realizace odložili a termíny byly naplánovány znovu - aktuálně probíhal od listopadu 2022 do března 2023,  a další termín ještě od 2/2 února 2023, pro další zájemce. Aktuálně jsme naplánovali zahájení na 2/2 února 2024.
 2. Připravili jsme pro Vás také ještě další letní běh 2024, který otevřeme v případě zájmu (přesné termíny uvedeme na webu AHR) - předběžný plán je červenec, srpen, září 2024 .
 3. Přihlášky přijímáme.

Pozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=6BcmOya4Na4

JAKÁ JE PŘIDANÁ HODNOTA?

Jde o komplexní a systematický pohled na  celé  moderní  personální řízení,  jako  strategický základ  pro  plnění  vize  a  úspěšný  rozvoj  organizace.  Účastníci  si odnášejí především ucelený pohled na HR, priority doby,  nové trendy a příklady řešení. Významným prvkem je řešení případových studií, diskuse nad tématy s výměnou zkušeností, sdílení know-how navzájem a s lektory, trénink s využitím  audiovizuální techniky  a mnoho dalších aktivit.
A samozřejmě si účastníci odnáší nové teoretické  a praktické znalosti a dovednosti.

 Jedná se o vzdělávací program s kombinací prezenční a distanční formy vzdělávání

( 5 x 2 dny + cca 10-20 hodin e-learningové podpory),

(letní běh 2x3 a 2x2 dny + cca 10-20 hodin e-learningové podpory)  

 program je rozdělen do 5 modulů:

1. Modul - Strategická role moderního personálního řízení (útvaru HR)

 1. personální vize a strategie,
 2. útvar HR jako partner pro Top management, HR partnering, HR business partnering,
 3. role personalisty, plánování LZ,
 4. optimalizace organizační struktury, 
 5. management změny, plán, proces změny, aktéři změny.

2. Modul - Kompetence a kompetenční modely jako základní stavební kámen pro procesy a činnosti HR

 1. personální procesy a činnosti - aktuální vymezení,
 2. kompetence, kompetenční modely - jedno z ústředních témat,
 3. popisy pracovních pozic, redesign pracovních pozic.

3. Modul - Metody a nástroje výběru zaměstnanců personální marketing

 1. personální marketing, budování brandu zaměstnavatele, 
 2. výběr zaměstnanců, kompetenční pohovor,
 3. behaviorální interwiev (včetně nácviku),
 4. assessment/development centrum (AC/DC),
 5. psychodiagnostika, komplexní & typy testů,
 6. využití různých typologií pro práci personalisty.

4. Modul - Systematické hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců, hodnocení účinnosti HR

 1. systémy hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců,
 2. hodnocení zaměstnanců jako manažerský nástroj,
 3. vedení lidí, leadership,
 4. personální audit - metodika provedení, přínosy,
 5. personální (HR) controlling, benchmarking,
 6. SW podpora personálních procesů a činností,

5. Modul - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, firemní kultura

 1. analýza potřeb, zdroje, tvorba plánu vzdělávání,
 2. rozvoj lidských zdrojů & talent management,
 3. metody a formy vzdělávání,
 4. programy adaptace, kariérní plán,
 5. evaluace - hodnocení úspěšnosti vzdělávání (metody, přístupy)
 6. podpora vedoucích a klíčových zaměstnanců (koučování, 360°ZV),
 7. firemní kultura, její typy a prostředky, kodex chování zaměstnanců,
 8. řešení a obhajoba závěrečné případové studie,
 9. aktuální změny v pracovně právní oblasti.

Doplnění:

Moduly zahrnují také řešení případových studií, individuální zadání úkolů, týmové  aktivity, tréning s využitím audiovizuální techniky a výměnu zkušeností.
Dále je program doplněn o  cca  10-20  hodin  práce v e-lerningovém prostředí MOODLE s podporou tutorů.

KOMU JE PROGRAM URČEN:

 1. HR manažerům,
 2. HR generalistům,
 3. HR specialistům,
 4. samostatným personalistům a personálním manažerům.

JAKÉ JSOU POUŽITY FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

Prezenční - 2x3 a 2x2 dny workshop, vždy jeden v měsíci, seminární forma  (teoretické pohledy, praktické řešení úkolů a případových studií, trénink, diskuse, výměna zkušeností).
Distanční - cca 10-20 hodin e-learningové podpory v systému MOODLE rozdělené cíleně
mezi dílčí témata (doplňující studijní materiály, řešení úkolů a zadání, diskuse, týmové
úkoly, testy pro ověření znalostí - vše s podporou tutorů). Nutné je připojení na internet.
Vzhledem k prezenční formě je maximální možný počet účastníků 12 osob. 

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ:

Přihlásit se můžete na webu nebo můžete zaslat přihlášku mailem.

V případě zájmu otevřeme vzdělávací program také v Praze nebo v Brně - svůj zájem můžete projevit v naší nabídce -  viz naše nabídka vzdělávání.

AHR

Fotogalaerie:  Akademie HR probíhá v Hradci Králové cca 1x ročně již od roku 2013.

 

 

Anketa

Jste muž/ žena?
Vaše organizace má?
Máte ve Vaší organizaci zavedené systematické vzdělávání?
Vzdělávají se také Vaši personalisté?
Pokud ano, kolik dní se za rok mohou vzdělávat?
Kolik procent z výše uvedeného zabírá interní vzdělávání?
Jakým tématům se Vaši personalisté ve vzdělávání věnují?
Využíváte Národní soustavu kvalifikací?
Využijte slevy

Pokud nám uvedete mailovou adresu, poskytneme Vám 20% slevu na vybraný vzdělávací program.