Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Akademie HR - Akademie moderního personálního řízení

!!! NOVINKA NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ - od roku 2012!!

Akademie moderního personálního řízení

"AKADEMIE HR - sedmý běh !!! "

www.akademie-hr.cz

 - vzdělávací program má vlastní webový portál

 Sledovat také na LinkedIn: Akademie HR

Nabízíme Vám desetidenní vzdělávací program pro HR manažery a samostatné personalisty, jako komplexní a systematický pohled na moderní personální řízení, priority, trendy a souvislosti.

 1. Další běh programu byl plánovaný od dubna do listopadu 2020 - mimo prázdninové měsíce. S ohledem na  situaci s epidemní COVID-19 jsme realizaci odložili a termíny byly naplánovány znovu - od konce září 2020 - zahájení ve dnech 30.9.-1.10.2020 - snad nám to epidemie nezhatí.
 2. Připravili jsme pro Vás také první letní běh 2020, který otevřeme v případě zájmu (přesné termíny uvedeme na webu AHR) - bohužel kvůli COVOD 19 také zrušeno.
 3. Přihlášky přijímáme.

Na HR programy je také možno čerpat podporu z POVEZ II.

JAKÁ JE PŘIDANÁ HODNOTA?

Jde o komplexní a systematický pohled na  celé  moderní  personální řízení,  jako  strategický základ  pro  plnění  vize  a  úspěšný  rozvoj  organizace.  Účastníci  si odnášejí především ucelený pohled na HR, priority doby,  nové trendy a příklady řešení. Významným prvkem je řešení případových studií, diskuse nad tématy s výměnou zkušeností, sdílení know-how navzájem a s lektory, trénink s využitím  audiovizuální techniky  a mnoho dalších aktivit.
A samozřejmě si účastníci odnáší nové teoretické  a praktické znalosti a dovednosti.

 Jedná se o vzdělávací program s kombinací prezenční a distanční formy vzdělávání

( 5 x 2 dny + cca 20-40 hodin e-learningové podpory),

(letní běh 2x3 a 2x2 dny + cca 20-40 hodin e-learningové podpory)  

 program je rozdělen do 5 modulů:

1. Modul - Strategická role moderního personálního řízení (útvaru HR)

 1. personální vize a strategie,
 2. útvar HR jako partner pro Top management,
 3. role personalisty, plánování LZ,
 4. optimalizace organizační struktury, 
 5. management změny, plán, proces změny, aktéři změny.

2. Modul - Kompetence a kompetenční modely jako základní stavební kámen pro procesy a činnosti HR

 1. personální procesy a činnosti - aktuální vymezení,
 2. kompetence, kompetenční modely,
 3. popisy pracovních pozic, redesign pracovních pozic.

3. Modul - Metody a nástroje výběru zaměstnanců personální marketing

 1. výběr zaměstnanců, kompetenční pohovor,
 2. behaviorální interwiev (včetně nácviku),
 3. assessment/development centrum (AC/DC),
 4. psychodiagnostika, komplexní & typy testů,
 5. využití různých typologií pro práci personalisty.

4. Modul - Systematické hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců, hodnocení účinnosti HR

 1. systémy hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců,
 2. hodnocení zaměstnanců jako manažerský nástroj,
 3. vedení lidí, leadership,
 4. personální audit - metodika provedení, přínosy,
 5. personální (HR) controlling, benchmarking,
 6. SW podpora personálních procesů a činností,

5. Modul - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, firemní kultura

 1. analýza potřeb, zdroje, tvorba plánu vzdělávání,
 2. rozvoj lidských zdrojů & talent management,
 3. metody a formy vzdělávání,
 4. programy adaptace, kariérní plán,
 5. hodnocení úspěšnosti vzdělávání (metody, přístupy)
 6. podpora vedoucích a klíčových zaměstnanců (koučování, 360°ZV),
 7. firemní kultura, její typy a prostředky, kodex chování zaměstnanců,
 8. aktuální změny v pracovně právní oblasti.

Doplnění:

Moduly zahrnují také řešení případových studií, individuální zadání úkolů, týmové  aktivity, tréning s využitím audiovizuální techniky a výměnu zkušeností.
Dále je program doplněn o  cca  20-40  hodin  práce v e-lerningovém prostředí MOODLE s podporou tutorů.

KOMU JE PROGRAM URČEN:

 1. HR manažerům,
 2. HR generalistům,
 3. HR specialistům,
 4. samostatným personalistům a personálním manažerům.

JAKÉ JSOU POUŽITY FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

Prezenční - 2x3 a 2x2 dny workshop, vždy jeden v měsíci, seminární forma  (teoretické pohledy, praktické řešení úkolů a případových studií, trénink, diskuse, výměna zkušeností).
Distanční - cca 20-40 hodin e-learningové podpory v systému MOODLE rozdělené cíleně
mezi dílčí témata (doplňující studijní materiály, řešení úkolů a zadání, diskuse, týmové
úkoly, testy pro ověření znalostí - vše s podporou tutorů). Nutné je připojení na internet.
Vzhledem k prezenční formě je maximální možný počet účastníků 12 osob. 

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ:

Přihlásit se můžete na webu nebo můžete zaslat přihlášku mailem.

V případě zájmu otevřeme vzdělávací program také v Praze nebo v Brně - svůj zájem můžete projevit v naší nabídce -  viz naše nabídka vzdělávání.

AHR

Fotogalaerie:  Akademie HR probíhá v Hradci Králové cca 1x ročně již od roku 2013.

 

 

Anketa

Jste muž/ žena?
Vaše organizace má?
Máte ve Vaší organizaci zavedené systematické vzdělávání?
Vzdělávají se také Vaši personalisté?
Pokud ano, kolik dní se za rok mohou vzdělávat?
Kolik procent z výše uvedeného zabírá interní vzdělávání?
Jakým tématům se Vaši personalisté ve vzdělávání věnují?
Využíváte Národní soustavu kvalifikací?
Využijte slevy

Pokud nám uvedete mailovou adresu, poskytneme Vám 20% slevu na vybraný vzdělávací program.