Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Nábor a uvolňování

SPECIALISTA NÁBORU, PŘIJÍMÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ + profesní kvalifikace dle NSK

vzdělávací program pro HR jako příprava ke zkoušce dle NSKDalší programy:                            

vzdělávací program Specialista hodnocení a odměňovánívzdělávací program Specialista vzdělávání a rozvoje

 

 

!!! NOVINKY NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ - od roku 2015  !!!

Naše společnost vyvinula v letech 2013 - 2014 kvalitní dvanáctidenní vzdělávací program pro personalisty, který zahrnuje ještě cca 10-20 hodin výuky formou e-learningu.

Získali jsme také Autorizaci k provádění zkoušky profesní kvalifikace, dle standardů Národní kvalifikace:Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců - kód 62-013-R

Vzdělávací program je také akreditován jako rekvalifikační k získání profesní kvalifikace - MŠMT Čj. MSMT-3789/2024-5

Více informací o profesní kvalifikaci personalistů na www.narodnikvalifikace.cz 

Sledovat na LinkedIn: Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců

JAKÁ JE PŘIDANÁ HODNOTA?

Hlavní přidanou hodnotou tohoto vzdělávacího programu je kombinace aplikace současných trendů v náboru do praxe účastníků vzdělávacího programu s příklady z praxe a možnosti si je vyzkoušet. V programu dostanou velmi dobrý přehled o tom, jak funguje personální marketing v celé šíři, od identifikace a zacílení na ty správné uchazeče, přes úspěšné oslovení a zaujetí (lákavé inzeráty a využití sociálních sítí) až po první dojem při výběrovém pohovoru. S účastníky budeme sdílet tu nejlepší praxi v budování značky zaměstnavatele a sami si vyzkouší, co by mohlo fungovat v jejich firmě. Aby toho nebylo málo, tak si vyzkouší jak hledat potenciál v absolventech nebo prokouknout zkušené pohovorové matadory (využití behaviorálního interview, ale i neverbální komunikace). V rámci dalších nástrojů používaných při výběru si účastníci vyzkouší Assessment  centre, aktuálně používané psychodiagnostické testy a představíme jim, jak vypadá komplexní psychodiagnostika. Co je však nejdůležitější, ukážeme jak hledat souznění mezi pracovním místem, firemní kulturou, budoucími spolupracovníky a naším kandidátem, aby se omezilo riziko brzkého odchodu tohoto nového pracovníka.  S tím velmi úzce souvisí adaptační plány a motivace zaměstnanců, kde ukážeme, co v praxi funguje a jak si vytvořit ten svůj recept v kontextu s nastavením hodnot společnosti a firemní kulturou. V závěru programu se účastníci dozví, že i výstupní rozhovor je velmi cenný a jak zjistit důležité informace od odcházejících zaměstnanců.

Mimoto, po absolvování programu, můžete složit zkoušku podle národní soustavy kvalifikací a získat tak celostátně uznávanou profesní kvalifikaci Specialista náboru, příjímání a uvolňování zaměstnanců. 

POPIS VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Jedná se o vzdělávací program s kombinací prezenční a distanční formy vzdělávání (6x2 dny + cca 10-20 hodin), program je rozdělen do 8 modulů.

Základní struktura bloků - témat vzdělávacího programu:

 • 1. Modul  - Identifikování personálních potřeb firmy
 • 2. Modul  - Definování nároků na požadovaného kandidáta
 • 3. Modul  - Personální marketing
 • 4. Modul  - Využívání informací z trhu práce pro nábor
 • 5. Modul  - Proces získávání, výběru a přijímání zaměstnanců
 • 6. Modul  - Řízení adaptačního procesu
 • 7. Modul  - Uvolňování zaměstnanců
 • 8. Modul - Zkouška u autorizované osoby k získání profesní kvalifikace

KOMU JE PROGRAM URČEN:

 • => HR manažerům, HR generalistům,
 • => HR specialistům,
 • => personalistům a personálním manažerům.

JAKÉ JSOU POUŽITY FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

Prezenční - 6x2 dny (vždy jeden dvouden v měsíci nebo dle dohody s účastníky) formou workshopu (přehled nových trendů a zkušeností z praxe, praktické řešení úkolů a případových studií, výměna zkušeností, týmová práce, trénink, diskuse) + zkouškav posledním dvoudnu v trvání 2,5 hodiny.  Prezenční forma je rozdělena na 50 hodin teoretické výuky a 32 hodin praktické výuky.

Distanční - cca 10-20 hodin e-learningové podpory v systému MOODLE rozdělené cíleně mezi dílčí témata (doplňující studijní materiály, řešení úkolů a zadání, diskuse, týmové úkoly, testy pro ověření znalostí - vše s podporou tutorů). Nutné je připojení na internet doma.

Vzhledem k prezenční formě je maximální možný počet účastníků 12 osob.

ČASOVÉ SCHÉMA:

Dva dny v měsíci, v posledním dvoudnu státní zkouška, dle standardu NSK.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY: 
 

Aktuálně naplánované zahájení je 25.- 26. duben 2024 - zkouška bude v červnu 2024 ( u nás).

Vzdělávání HR specialistů                                             2024                 2024                2024               2024                2024               2024   

Informační list v PDF ke stažení - zde.       Přihláška v PDF ke stažení - zde.

Pozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=6BcmOya4Na4

MÍSTO KONÁNÍ A ČAS:

Prezenční část bude probíhat v Hradci Králové denně v době od 8,30 - 16,30 hodin.

JAKÁ JE CENA?

30.000 Kč + DPH za celý vzdělávací program (stejná cena pro roky 2015 - 2023 a také 2024).

Cena je stanovena jako regionální, s cílem podpořit dostupnost programu všem zájemcům.

V ceně je zahrnuto : studijní materiály, organizační zajištění, občerstvení.
Cena nezahrnuje stravování, ubytování (možno zajistit).
Na základě zaslané přihlášky Vám vystavíme fakturu - daňový doklad.

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ:

Přihlásit se můžete na webu nebo můžete zaslat přihlášku mailem - další termíny budou plánovány s účastníky.

 V případě zájmu otevřeme vzdělávací program také v Praze nebo v Brně - svůj zájem můžete projevit v naší nabídce -  viz naše nabídka vzdělávání.

Fotogalerie NPUZ

Struktura vzdělávacího programu: 

1. Identifikování personálních potřeb firmy

 • Vize, personální strategie organizace
 • Role útvaru LZ (strategická), identifikace personálních potřeb
 • OS & pravomoci a odpovědnosti vedoucích
 • Leadership

2. Definování nároků na požadovaného kandidáta

 • Popis PP, vymezení role, kvalifikační požadavky
 • Kompetence, kompetenční modely
 • Sestavení popisu pracovní pozice

3. Personální marketing

 • Komplexní pohled - nástroje a možnosti
 • Budování image - společenská prestiž, CSR, PR
 • Firemní kultura a firemní hodnoty
 • On -line komunikace, e-recruitment, sociální sítě,…

4.Využívání informací z trhu práce pro nábor

 • Public Relations - budování značky (Brandu) zaměstnavatele - velká priorita,
 • Školská soustava, vzdělávací úrovně a formy, nutnost a formy spolupráce se školami
 • Popis Národního systému kvalifikací a využítí pro praxi
 • Činnosti při využívání vnitřních a vnějších zdrojů získávání zaměstnanců
 • Možnosti práce se servery, úřady práce, agenturami
 • Návrh a příprava vhodného inzerátu pro prezentaci firmy a pracovní pozice

5. Proces získávání, výběru a přijímání zaměstnanců

 • Předvýběr a třídění uchazečů, volba kritérií, orientace v CV
 • Metody výběru, typy pohovorů, rozhovorů, postupy výběru pro různé profese
 • Behaviorální interview, Assessment centrum
 • Pracovní smlouva a mzdový/platový výměr

6. Psychodiagnostika & Řízení adaptačního procesu

 • Psychodiagnostika, grafologie, testy pracovní způsobilosti - využití pro výběr
 • Orientační balíček pro nového zaměstnance
 • Funkce a nástroje adaptačního procesu, účel a členění
 • Průběh a plánování adaptačního procesu, seznámení, motivace k výkonu
 • Vyhodnocování výsledků pracovní činnosti a další motivace

 7. Uvolňování zaměstnanců

 • Stanovení podmínek k uvolnění zaměstnance
 • Výstupní rozhovor
 • Pravidla psychologického přístupu při uvolňování
 • Možné způsoby odborného poradenství, outplacement
 • Test a příprava na zkoušku

8. Zkouška u autorizované osoby - jsme autorizovanou osobou k získání profesní kvalifikace "Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců", dle Národní soustavy kvalifikací (kód: 62-013-R)

 

Přístup do e - learningové podpory ZDE.

 

 

Anketa

Jste muž/ žena?
Vaše organizace má?
Máte ve Vaší organizaci zavedené systematické vzdělávání?
Vzdělávají se také Vaši personalisté?
Pokud ano, kolik dní se za rok mohou vzdělávat?
Kolik procent z výše uvedeného zabírá interní vzdělávání?
Jakým tématům se Vaši personalisté ve vzdělávání věnují?
Využíváte Národní soustavu kvalifikací?
Využijte slevy

Pokud nám uvedete mailovou adresu, poskytneme Vám 20% slevu na vybraný vzdělávací program.