Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Hodnocení zaměstnanců

SPECIALISTA HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - profesní kvalifikace dle NSK

  Další programy:               

Vzdělávací program pro HR, jako příprava na zkoušku, dle NSKvzdělávací program Specialista hodnocení a odměňováníVzdělávací program pro HR, jako příprava na zkoušku, dle NSK

 

 

 

     !!! NOVINKY NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ - od roku 2016 !!!

Naše společnost vyvinula v letech 2014 - 2015  kvalitní dvanáctidenní vzdělávací program pro personalisty, který zahrnuje ještě cca až 10-20 hodin výuky formou e-learningu.

Získali jsme také Autorizaci k provádění zkoušky profesní kvalifikace, dle standardů Národní soustavy kvalifikací
a jsme autorizovanou osobou pro kvalifikaci Specialista HODNOCENÍ a ODMĚŇOVÁNÍ zaměstnanců - kód 62-012-R.

Články k tématům programu:
Spokojený zaměstnanec - spravedlivě hodnocený a ohodnocený?  
 - také   Článek na HRNEWS
Správně nastavená kapacita HR útvaru - proč mít specialisty HR?  - také   Článek na HR NEWS.
Kompetentní zaměstnanec - umí, chce, může?                              - také  Článek na HR NEWS.
Hodnocení zaměstnanců - aneb Kdo se víc ptá, te se víc dozví.      - také  Článek na HR NEWS.

 další články.... 

Více informací o profesní kvalifikaci personalistů na www.narodnikvalifikace.cz.
Aktuálně je možno využít financování účasti v programu cestou podpory POVEZ II.
Chci sledovat na LinkedInSpecialista hodnocení a odměňování zaměstnanců.

JAKÁ JE PŘIDANÁ HODNOTA?

Nosným tématem tohoto vzdělávacího programu je hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců. Největší přidanou hodnotou pro účastníky je možnost propojit to, co nejlépe funguje v české praxi s tím, co by sami mohli uplatnit. Celý program je plný příkladů z praxe, případových studií a vzájemného sdílení zkušeností. V úvodu programu se podělíme s účastníky o naše zkušenosti, s tím, jaké mohou být cíle a jaký je hlavní smysl hodnocení v návaznosti na vizi a strategii společnosti. V dalších modulech si potom účastnící vyzkouší, jak prakticky využívat kompetence a kompetenční modely, jak účelně pracovat s popisy pracovních míst, tak aby přinášely skutečnou hodnotu pro HR procesy a především pak pro systémy hodnocení a odměňování. Umožníme jim proniknout do tajů motivace lidí a ukážeme řadu účinnějších motivátorů, než jsou peníze. Účastníci se přesvědčí, jak důležitou roli mohou hrát systémy hodnocení ve zvyšování výkonu a rozvoji lidí, naučíme je, jak celý systém hodnocení postavit, popřípadě redesignovat již existující (na co si dát pozor při jeho implementaci a jak ho provázat s dalšími procesy, především pak se systémem vzdělávání a rozvoje). Jednou z velkých výhod tohoto vzdělávacího programu je, že si účastníci sami na sobě vyzkoušejí, jak na hodnotící rozhovor – tato zpětná vazba je velmi ceněná a kromě průběhu hodnotícího rozhovoru velmi vystihuje neverbální chování a řečové projevy. Účastníci s námi budou objevovat, jaké jsou možnosti v odměňování (co funguje na jaké lidi a profese, jak fungují systémy odměňování, jaká legislativa se k němu váže…). V závěru potom s námi účastníci poznají sílu HR controllingu, trendy a dobrou praxi v oblasti benefitů a připravíme je na zkoušku dle NSK.

Ano, po absolvování programu, můžete složit zkoušku podle národní soustavy kvalifikací a získat tak celostátně uznávanou profesní kvalifikaci Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

POPIS VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Jedná se o vzdělávací program s kombinací prezenční a distanční formy vzdělávání (6x2 dny + cca 10-20 hodin) 1 den zkouška, program je rozdělen do 8 modulů.

Základní struktura bloků - témat vzdělávacího programu:

 • 1. Modul  - Využívání hodnotících systémů - smysl a cíl, návaznosti na další HR aktivity,
 • 2. Modul  - Využívání hodnotících systémů - kompetence a jak na to, kompetence jako téma nad rámec standardů NSK,
 • 3. Modul  - Orientace v problematice hodnocení,
 • 4. Modul  - Orientace v problematice hodnocení,
 • 5. Modul  - Vytváření systému odměňování,
 • 6. Modul  - Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod,
 • 7. Modul  - Využívání moderních poznatků,
 • 8. Modul  - Zkouška u autorizované osoby k získání profesní kvalifikace,

 KOMU JE PROGRAM URČEN:

 • => HR manažerům, HR generalistům,
 • => HR specialistům,
 • => personalistům a personálním manažerům.

JAKÉ JSOU POUŽITY FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

Prezenční - 6x2 dny (vždy jeden dvouden v měsíci) formou workshopu (přehled nových trendů a zkušeností z praxe, praktické řešení úkolů a případových studií, výměna zkušeností, týmová práce, trénink, diskuse), v posledním dvoudnu státní zkouška v trvání 2,5 hodiny.  Prezenční forma je rozdělena na 50 hodin teoretické výuky a 32 hodin praktické výuky.
Distanční - cca 10 - 20 hodin e-learningové podpory v systému MOODLE rozdělené cíleně mezi dílčí témata (doplňující studijní materiály, řešení úkolů a zadání, diskuse, týmové úkoly, testy pro ověření znalostí - vše s podporou tutorů). Nutné je připojení na internet doma.

Vzhledem k prezenční formě je maximální možný počet účastníků 12 osob.

ČASOVÉ SCHÉMA:

Dva dny v měsíci, v posledním dvoudnu státní zkouška, dle standardu NSK.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY:

Aktuálně naplánované zahájení je 1.- 2. března 2024 - zkouška bude v červnu 2024 ( u nás).

Termíny realizace vzdělávacího programu Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců                                                2024          2024             2024              2024              2024              2024               2024     

Informační list v PDF ke stažení - zde.        Přihláška v PDF ke stažení - zde.

Pozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=6BcmOya4Na4

MÍSTO KONÁNÍ A ČAS:

Prezenční část bude probíhat v Hradci Králové denně v době od 9,00 - 16,00 hodin.

JAKÁ JE CENA?

30.000 Kč + DPH za celý vzdělávací program včetně státní zkoušky (stejná cena pro roky 2014 - 2023 a také 2024).

Cena je stanovena jako regionální, s cílem podpořit dostupnost programu všem zájemcům.

V ceně je zahrnuto : studijní materiály, organizační zajištění, občerstvení.
Cena nezahrnuje: stravování, ubytování (možno zajistit).
Na základě zaslané přihlášky Vám vystavíme fakturu - daňový doklad.

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ:

Přihlásit se můžete na webu nebo můžete zaslat přihlášku mailem - další termíny budou plánovány s účastníky.
 

V případě zájmu otevřeme vzdělávací program také v Praze nebo v Brně - svůj zájem můžete projevit v naší nabídce -  viz naše nabídka vzdělávání.


 

Fotogalerie SHOZ

Struktura vzdělávacího programu: 

1. Využívání hodnotících systémů

 • * Představení celého vzdělávacího programu
 • * Vize, personální strategie organizace
 • * Smysl a cíl hodnocení zaměstnanců, trendy

2. Využívání hodnotících systémů

 • * Kompetence a kompetenční modely
 • * Využívání kompetencí pro systémy hodnocení
 • * Metody hodnocení a proces tvorby hod. standardů a kritérií
 • * Popisy pracovních pozic jako základ hodnocení
 • * Řízení a měření pracovního výkonu

3. Orientace v problematice hodnocení

 • * Vytváření systémů hodnocení
 • * Kritéria a metody hodnocení
 • * Návazné činnosti na hodnocení
 • * Hodnoticí rozhovor (školení hodnotitele, chyby atd.)
 • * Komunikace pro sdělení výsledku hodnocení
 • * Opatření po provedeném hodnocení 

4. Orientace v problematice hodnocení

 • * Implementace systémů hodnocení
 • * Diference v přístupu k zaměstnancům & význam klíčových zaměstnanců
 • * Důležitá úloha motivace zaměstnanců
 • * Možnosti rozvíjení schopností a výkonu 
 • * Postup zjišťování a vyhodnocování pracovní spokojenosti zaměstnanců
 • * Využívání alternativních možností hodnocení (360 ZV)
 • * Trénink hodnotícího rozhovoru

5. Vytváření systému odměňování

 • * Systémy odměňování, koncept celkové odměny
 • * Rozdíl mzda, plat, určení, způsob stanovení
 • * Druhy příplatků ke mzdě 
 • * Funkce pohyblivých složek, prémií a dalších odměn
 • * Vzájemný vztah jednotlivých složek mzdy/platu
 • * Vliv změn v odměňování na organizaci a zaměstnance
 • * Legislativa v návaznosti na odměňování

6. Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod

 • * Pojem „zaměstnanecké výhody“
 • * Typy benefitů, vymezení cílových skupin
 • * Smysl a funkce benefitů, výhody a nevýhody
 • * Poukázkový systém - součást benefitního systému
 • * Rozdíl mezi pevným a volitelným systémem výhod
 • * Pravidla administrace benefitního systému a legislativy 

7. Využívání moderních poznatků

 • * Funkce benchmarku, zdroje, realizace, využití dat
 • * Funkce HR controllingu
 • * Vnější faktory působící na tvorbu odměňování podle oboru činnosti, skladby míst, kvality dostupných LZ
 • * Trh práce – zdroje a možnosti sledování, výstupy
 • * Objektivní hodnoty pracovních míst,  základní kritéria pro její měření
 • * Identifikace zdrojů informací a práce s nimi
 • * Vliv různých trendů v odměňování na příkladu fiktivní organizace

8. Zkouška u autorizované osoby k získání profesní kvalifikace

 Jsme autorizovanou osobou k získání profesní kvalifikace "Specialista Hodnocení a odměňování zaměstnanců", dle Národní soustavy kvalifikací (kód: 62-012-R), 

Přístup do e - learningové podpory ZDE.


 

Anketa

Jste muž/ žena?
Vaše organizace má?
Máte ve Vaší organizaci zavedené systematické vzdělávání?
Vzdělávají se také Vaši personalisté?
Pokud ano, kolik dní se za rok mohou vzdělávat?
Kolik procent z výše uvedeného zabírá interní vzdělávání?
Jakým tématům se Vaši personalisté ve vzdělávání věnují?
Využíváte Národní soustavu kvalifikací?
Využijte slevy

Pokud nám uvedete mailovou adresu, poskytneme Vám 20% slevu na vybraný vzdělávací program.