Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Vzdělávání a rozvoj

SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ - také možnost získání profesní kvalifikace dle NSK

 Další programy:    

Vzdělávací program pro HR, jako příprava na zkoušku dle NSKVzdělávací program pro HR, jako příprava na zkoušku, dle NSK vzdělávací program Specialista vzdělávání a rozvoje

 

 

 

      !!! NOVINKY NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ !!!

Naše společnost vyvinula v letech 2013 - 2014  kvalitní čtrnáctidenní vzdělávací program pro personalisty, který zahrnuje ještě cca 20 - 40 hodin výuky formou e-learningu.

Získali jsme také Autorizaci k provádění zkoušky profesní kvalifikace, dle standardů Národní kvalifikace:Specialista VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE zaměstanců - kód 62-014-R

Více informací o profesní kvalifikaci personalistů na www.narodnikvalifikace.cz

Sledovat na LinkedIn: Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

JAKÁ JE PŘIDANÁ HODNOTA?

Hlavní přidanou hodnotou je kombinace aplikace současných trendů v rozvoji zaměstnanců do praxe účastníků vzdělávacího programu s příklady z praxe a možnosti si je vyzkoušet. V programu dostanou velmi dobrý přehled o tom, jak a kde získat potřebné informace k nastavení fungujícího systému vzdělávání, který generuje připravené odborníky, zajišťuje zastupitelnost a je podkladem pro personální plánování.  Naučí se identifikovat potřeby vzdělávání a na jejich základě plánovat celofiremní systém vzdělávání až po konkrétní plány jednotlivých vzdělávacích akcí. V průběhu vzdělávacího programu zúčastnění  zjistí, jak namíchat správné ingredience  jednotlivých forem a metod vzdělávání tak, aby vzdělávání bylo skutečně zážitek. Aby nakonec neskončilo vzdělávání neúspěchem, podělíme se s účastníky o rady, tipy a triky jak bez ztráty kytičky realizovat vzdělávací akce. A nakonec přijde to nejdůležitější, tedy aby vzdělávání bylo přidanou hodnotou  je nutné vyčíslit, jaké na něj byly vynaloženy náklady a ty odečíst od vyčíslitelného přínosu – to je taková třešnička na dortu našeho vzdělávacího programu.

Mimoto, po absolvování programu, můžete složit zkoušku podle národní soustavy kvalifikací a získat tak celostátně uznávanou profesní kvalifikaci Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

POPIS VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Jedná se o vzdělávací program s kombinací prezenční a distanční formy vzdělávání(14 dnů - 7x2 nebo 2x3 dny pro pokročilé, dále zahrnuje e-learningovou podporu), program je rozdělen do 7 tématických modulů + zkouška (pro zájemce).

 Základní struktura bloků - témat vzdělávacího programu:

1. Modul - Strategický přístup ke vzdělávání

2. Modul - Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb

3. Modul - Zdroje pro identifikaci vzdělávacích potřeb

4. Modul - Plánování vzdělávání, talent management a personální plánování

5. Modul - Formy metody a prostředky firemního vzdělávání

6. Modul - Realizace firemního vzdělávání

7. Modul - Evaluace vzdělávacích akcí a aktivit

8. Modul - Dle zájmu opakování vybraných témat a zkouška u autorizované osoby k získání profesní kvalifikace

 KOMU JE PROGRAM URČEN:

=> HR manažerům, HR generalistům,

=> HR specialistům,

=> personalistům a personálním manažerům.

JAKÉ JSOU POUŽITY FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

Prezenční - 7x2 dny workshop + 1x2 dny opakování a zkouška - (vždy jeden dvouden v měsíci) formou workshopu (přehled nových trendů a zkušeností z praxe, praktické řešení úkolů a případových studií, výměna zkušeností, týmová práce, trénink, diskuse).
Pro pokročilé 2x3 dny + 1x2 dny opakování a zkouška.

Distanční - cca 20 až 40 hodin e-learningové podpory v systému MOODLE rozdělené cíleně mezi dílčí témata (doplňující studijní materiály, řešení úkolů a zadání, diskuse, týmové úkoly, testy pro ověření znalostí - vše s podporou tutorů). Nutné je připojení na internet.

Vzhledem k prezenční formě je maximální možný počet účastníků 12 osob.

ČASOVÉ SCHÉMA:

Dva dny v měsíci.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY - další běh programu:

                          -----------------  dle zájmu vypíšeme termíny pro rok 2017 ------------------------

Termíny realizace programu                                                2017            2017              2017              2017             2017             2017            2017 

Aktuálně ještě běh pro pokročilé:

Tři dny (2x3 dny) v měsíci. V prázdninových měsících je možná úprava termínů po dohodě s účastníky.

 probíhá  -----   13.-15.7.                     24.-26.8.                 13.9.(zkouška)

          Specialista vzdělávání a rozvoje
                      2016                           2016                            2016    

MÍSTO KONÁNÍ A ČAS:

Prezenční část probíhá v Pardubicích denně v době od 9,00 - 16,00 hodin.

JAKÁ JE CENA?

30.000 Kč + DPH za celý vzdělávací program (cena pro rok 2015 a 2016).

16.000 Kč + DPH za vzdělávací program pro pokročilé (2016)

Proč je cena tak nízká? - Díky grantové podpoře nemusíme do ceny kalkulovat náklady na vývoj takto rozsáhlého programu.

V ceně je zahrnuto : studijní materiály, organizační zajištění, občerstvení.

Cena nezahrnuje stravování, ubytování (možno zajistit).

Na základě zaslané přihlášky Vám vystavíme fakturu - daňový doklad.

 MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ:

Přihlásit se můžete na webu nebo zaslat přihlášku mailem - do 30. 3. 2016 

Přihlášeným do 20.2.2016 nabízíme slevu 20%.

Informační list v PDF ke stažení - zde.
Přihláška v PDF ke stažení - zde.

Pro pokročilé:
Informační list v PDF ke stažení - zde.
Přihláška v PDF ke stažení - zde.

V případě zájmu otevřeme vzdělávací program také v Praze nebo v Brně - svůj zájem můžete projevit v naší nabídce -  viz naše nabídka vzdělávání.

Fotogalerie SVRZ

 Struktura vzdělávacího programu:

1. Strategický přístup ke vzdělávání

 • Úvod do vzdělávacího programu
  Strategická role HR
  Vize a strategie
  Systematické vzdělávání jako podpora pro realizaci vize a strategie

2. Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb

 • Stanovení požadavků na pracovní pozici
  Kompetence, kompetenční modely
  Popisy pracovních míst – (analýza a tvorba)

3. Zdroje pro identifikaci vzdělávacích potřeb

 • HR & linioví manažeři
  Personální audit - metodika provedení, cíle, výstupy
  Systémy pravidelného hodnocení zaměstnanců
  360°ZV
  Systémy vzdělávání, školská soustav a NSK

4. Plánování vzdělávání, talent management a personální plánování

 • Plány vzdělávání, sestavení plánu
  Talent management  a personální plánování
  Rozvoj a vzdělávání manažerů
  Učící se organizace

5. Formy metody a prostředky firemního vzdělávání

 • Formy a metody vzdělávání, klady a zápory
  Optimální volba forem a metod rozvoje
  Designování vzdělávací aktivity
  Koučování, Leadership

6. Realizace firemního vzdělávání

 • Organizace a logistika firemního vzdělávání
  Možnosti a efektivita spolupráce s externími subjekty
  Finanční řízení systému vzdělávání

7. Evaluace vzdělávání

 • Vyhodnocení výstupů, dopadů a přínosů vzdělávání
  Modely hodnocení vzdělávacích aktivit, jejich výhody a nevýhody
  Opakování  - komplexní případová studie

8. Zkouška u autorizované osoby k získání profesní kvalifikace

     Opakování vybraných témat a zkouška.

Jsme autorizovanou osobou k získání profesní kvalifikace "Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců" dle Národní soustavy kvalifikací (kód:62-014-R)

Přístup do e - learningové podpory ZDE.

 

 

Anketa

Jste muž/ žena?
Vaše organizace má?
Máte ve Vaší organizaci zavedené systematické vzdělávání?
Vzdělávají se také Vaši personalisté?
Pokud ano, kolik dní se za rok mohou vzdělávat?
Kolik procent z výše uvedeného zabírá interní vzdělávání?
Jakým tématům se Vaši personalisté ve vzdělávání věnují?
Využíváte Národní soustavu kvalifikací?
Využijte slevy

Pokud nám uvedete mailovou adresu, poskytneme Vám 20% slevu na vybraný vzdělávací program.