Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Vzdělávání a trénink

Prioritním požadavkem  současné doby je kvalitní personální útvar obsazený skutečnými HR specialisty.

Do jedné webové stránky ani nejde napsat všechna "Proč" tomu tak musí být. 

S předstihem jsme proto v minulých letech připravili několik celkem rozsáhlých odborných vzdělávacích programů s aktuální tématikou HR. Každý z těchto programů má svoji webovou stránku na našem portále.

Jedná se o tyto programy pro HR specialisty:

Akademie HR - Akademie moderního personálního řízení 

- pro HR manažery a samostatné personalisty 

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců 

-  pro HR specialisty & s certifikací, dle NSK, akreditovaný program

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

-  pro HR specialisty & s certifikací, dle NSK, akreditovaný program

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 

-  pro HR specialisty & s certifikací, dle NSK, akreditovaný program


 Pořádáme také vzdělávací akce s další aktuální tématikou: 

ON LINE PŘEHLED VEŘEJNÝCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

- najdete na další straně webu.


 

PROČ? - alespoň jeden příklad:

Odborníci - technici, obchodníci, manažeři - nejsou => musíme si je vychovat a udržet !!!

Vzdělávání zaměstnanců,  výběr a volba vhodné formy  vzdělávání a přípravy pracovníků k optimálnímu výkonu práce dnes vyžaduje specialisty HR. Velkou pozornost a je třeba věnovat  správně nastavené strategii vzdělávání.

Prioritním požadavkem současné doby je mít na to odborníky - Specialisty HR - Specialisty vzdělávání a rozvoje zaměsatnanců. Právě k tomu jsme vytvořili dvanáctidenní odborný vzdělávací program, s možností složit státní zkoušku dle standardů NSK a získat osvědčení o získání profesní kvalifikace. 

 Optimálně nastavená strategie vzdělávání, znamená dlouhodobý pohled na potřeby firmy, společnosti nebo organizace v oblasti dovedností, znalostí a schopností jejich pracovníků. Vzdělávání a rozvoj v této oblasti by měly být integrální součástí procesu řízení. Jednou ze součástí práce manažera je sledovat a hodnotit pracovní výkon podřízených, analyzovat podmínky pro odvádění dobrého pracovního výkonu a zkoumat faktory ovlivňující výkon práce. S tím velmi úzce souvisí identifikace potřeb rozvoje a vzdělávání, včetně sestavení plánů osobního a odborného rozvoje pracovníků.

Pro optimální plnění úkolů nemůžeme spoléhat pouze na osobní odpovědnost zaměstnanců za vlastní rozvoj!


 

Desatero zásad pro dosažení EFEKTIVNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Motivace pracovníků ke vzdělávání.
  2. Stanovení cílů a metod hodnocení dosažených výsledků (evaluace).
  3. Podpora účastníků vzdělávání a zpětná vazba.
  4. Pocit seberealizace a uspokojení.
  5. Aktivní charakter vzdělávání (aktivní zapojení,aktivizační metody, trénink).
  6. Vhodná volba nástrojů a metod vzdělávání.
  7. Variantnost metod vzdělávání a cílená změna.
  8. Dostatečný časový prostor pro zvládnutí předmětu vzdělávání.
  9. Průběžné upevňování vědomí vzdělávaných pracovníků o dosažených výsledcích (evaluace).
  10. Správné určení stupně složitosti - úrovně složitosti vzdělávání (pro evaluaci).

Firmy, společnosti a organizace s pozitivní filosofií vzdělávání chápou to, že působí v prostředí, kde se dosahuje konkurenční výhody pomocí vyšší kvality pracovníků, a že tuto životně důležitou potřebu nelze naplnit bez investic do rozvoje dovedností a schopností lidí.

 Sledovat na LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/profi-men-s-r-o-?trk=biz-companies-cym

Představení vzdělávacích aktivit na HR Tv:

 

  

Anketa

Jste muž/ žena?
Vaše organizace má?
Máte ve Vaší organizaci zavedené systematické vzdělávání?
Vzdělávají se také Vaši personalisté?
Pokud ano, kolik dní se za rok mohou vzdělávat?
Kolik procent z výše uvedeného zabírá interní vzdělávání?
Jakým tématům se Vaši personalisté ve vzdělávání věnují?
Využíváte Národní soustavu kvalifikací?
Využijte slevy

Pokud nám uvedete mailovou adresu, poskytneme Vám 20% slevu na vybraný vzdělávací program.