Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Hodnocení zaměstnanců

HODNOCENÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ a další poradenství:


⇒ LUKOV Plast s.r.o., Český Dub.
Zaměření: Vstřikování plastů, výroba pro Automotive. Velikost společnosti cca 130zaměstnanců. 

Poradenské služby:
Dílčí plnění v rámci grantového projektu "Trvalý rozvoj LZ ve společnosti LUKOV Plast spol. s r.o.", jako část „Implementace systému řízení a hodnocení zaměstnanců a plánování jejich dalšího rozvoje“ jde o konkrétní odborné a obsahové naplnění strukturované podoby osnovy zadavatele:

1. Provedení vstupní analýzy pro naplnění požadavku zadavatele
2. Vypracování uceleného systému hodnocení zaměstnanců ve formě návrhu interního předpisu a jeho následné předložení ke schválení vrcholovému vedení.
3. Vytvoření komunikačního plánu pro organizační a metodické provedení hodnocení zaměstnanců ve společnosti.
4. Školení hodnotitelů.
5. Hodnocení zaměstnanců.
6. Změny v popisech pracovních míst s ohledem na zlepšování výkonů, rozvoj odborné a kvalifikační způsobilosti
7. Vytvoření vnitřního předpisu pro analýzu potřeb v oblasti vzdělávání zaměstnanců, pro tvorbu plánů rozvoje odborné a kvalifikační způsobilosti.
8. Tvorba adaptačních a kariérních programů.
9. Sestavení plánu vzdělávání pro pokrytí základních požadavků pro další kvalifikační a odborný rozvoj zaměstnanců.
10. Vytvoření metodiky pro získávání zpětné vazby z hodnocení zaměstnanců
 pro další kvalifikační a odborný rozvoj zaměstnanců.
11. Provedení hodnocení 360° ZV – podpora vedoucích.
Realizace leden 2010 – prosinec 2010 – body 1-6, 8,11
Realizace leden 2011 – červen 2011 – body 7,9,10


 Město Nová Paka

Ing. Zdeněk Sucharda - tajemník Městského úřadu v Nové Pace
Telefon: 493 760 180
E-mail: sucharda@munovapaka.cz

 Poradenské služby: Zpracování pěti produktů k řízení lidských zdrojů v územní samosprávě:
A) Podrobná analýza všech pracovních míst a jejich systematizace. Výstupem bude karta pracovního místa s podrobnou charakteristikou a požadavky na její vykonávaní.
B) Analýza stávajícího stavu získávání a výběru nových uchazečů a zhotovení návrhu metody výběru nových zaměstnanců.
C) Vytvoření orientačního balíčku pro nové zaměstnance, včetně pokynů pro personalistu.
D) Zpracování a zavedení metodiky pravidelného vzdělávání a hodnocení zaměstnanců v úřadě, včetně formuláře pro hodnocení zaměstnanců a plánu vzdělávání zaměstnanců.
E) Metodika interní komunikace - návrh optimálních prostředků interní komunikace mezi zaměstnanci úřadu, na vertikální a horizontální úrovni.

Realizace duben až  říjen  2011


⇒  ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad
Zaměření: Výroba domácích vnitřních a vnějších sušáků na prádlo. Velikost společnosti cca 120 -180 zaměstnanců.

Poradenské služby:
Redesign popisů pracovních pozic, tvorba systému pravidelného hodnocení a motivace zaměstnanců, konzultační služby v oblasti řízení lidských zdrojů. Posouzení vytvořeného modelu realizace odměn zaměstnanců, motivační analýza a vymezení základních motivačních směrů pro další rozvoj, proškolení odpovědných vedoucích - hodnotitelů pro efektivní hodnocení zaměstnanců. Analýza pracovních míst a popis (redesign) v návaznosti na organizační strukturu - definice potřeby a očekávání na každé pracovní pozici, získávání podkladů pro popis pracovních funkcí, aktualizace popisů pracovních míst. Výběr a přijímání nových zaměstnanců, adaptace a kariéra. Vytvoření systému pravidelného hodnocení zaměstnanců – systém dlouhodobého hodnocení zaměstnanců, jako jedna ze základních personálních činností každého odpovědného vedoucího, hodnocení pracovního výkonu, o posuzování kvalifikační a odborné způsobilosti, kvality práce a výkonnosti, osobní a charakterové vlastnosti, o předpoklady pro výkon práce a rozvojový potenciál zaměstnance..

Systém odměňování a motivace – tvorba a získávání podkladů pro mzdové zařazení zaměstnance, výši jeho mzdy a odměn, včetně jejich struktury. Případně poskytování zaměstnaneckých výhod, benefitů, definování motivačních faktorů a nástrojů, posouzení mzdové úrovně v regionu, pracovní prostředí, BOZP, sociální služby, stravování, aktivity volného času, kulturní a sportovní aktivity, personální a sociální rozvoj pracovníků.
Realizace červenec 2010 – leden 2011.


  ⇒  Synthesia a.s., Pardubice, dnes člen AGROFERT

Zaměření: Chemická výroba - organická a anorganická chemie. Pět SBU, 5 řídících úrovní, 5000 zaměstnanců.

Poradenské služby:
Návrh nového systému pravidelného ročního hodnocení zaměstnanců. Provedení analýzy, návrh hodnocení (textová a tabulková část) a proškolení hodnotitelů (všech vedoucích, včetně mistrů). Zpracování organizační směrnice, školících materiálů a manuálu pro hodnotitele. Ve spolupráci s výpočetním střediskem realizována databázová intranetová aplikace pro zpracování hodnocení na každého zaměstnance - od zpracování zadání až po odzkoušení a proškolení hodnotitelů. Realizace březen – listopad 2003.