Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Výběr vedoucích a řídících pracovníků

Behaviorální interview pro výběrTato komplexní služba patří mezi nejoptimálnější způsoby výběru pracovníků. V naprosté většině zakázek využíváme jako optimalizační metodu Behavioralní interview nebo komplexní psychodiagnostiku (v trvání cca 4 hodin). Tato metoda přispívá výrazným způsobem k naplnění očekávání, jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance, v budoucím pracovně právním vztahu. Jde o optimální posouzení požadavků zaměstnavatele a předpokladů kandidátů v oblasti řídících schopností, sociální inteligence, emoční inteligence, odborných znalostí pro výkon práce, osobnostních vlastností,... a dalších atributů. S touto službou pro firmy, společnosti a organizace jsme začínali v roce 1994, jako řekněme personální agentura, cílem však bylo vždy poskytnout komplexní službu k optimálnímu vyřešení potřeb zákazníka a ne jen pouhé zprostředkování kontaktů.

Postup provedení:

1) Analýza požadavků

Jako první krok před návrhem způsobu řešení a postupu výběru, provádíme vždy analýzu požadavků na pracovníka, abychom poznali Vaši představu, potřeby a očekávání pro obsazení pracovní pozice. Specifikace požadavků je přílohou smlouvy na výběr zaměstnanců. Rádi od vás získáme reklamní a propagační materiály, se kterými můžeme seznámit uchazeče. Samozřejmě Vám pomůžeme také se stanovením kompetencí u dané pracovní pozice. Specifikaci požadavků na pracovní pozici pro Vás zpracujeme.

2) Návrh způsobu řešení a smluvní podmínky

V návaznosti na analýzu Vašich potřeb, Vám navrhneme způsob řešení a optimální postup vyhledání vhodných uchazečů. Provedení výběrového řízení nebo konkurzního řízení řeší smlouva, kterou zpracujeme vždy podle konkrétní situace.

3) Zdroje získávání uchazečů

Pro získání vhodných uchazečů do výběrového nebo konkurzního řízení volíme všechny dostupné zdroje:

  • cílenou inzerci v tisku a na internetu, webových portálech, zaměřených na pracovní příležitosti, včetně našeho
  • výběr z vlastních databází zájemců o zaměstnání
  • přímé oslovení potenciálních uchazečů
  • zařazení uchazečů získaných firmou
  • uchazeče z řad stávajících pracovníků firmy

Cílem je získat co nejkvalitnější skupinu uchazečů pro výběr. Inzerci navrhujeme a zadáváme cíleně podle záměru oslovit veřejnost. Následně shromáždíme potřebné informace, dokumentaci ke všem uchazečům a provedeme osobní pohovory s uchazeči tak, abychom mohli vyhodnotit jejich kvality, sestavit pořadí a doporučit Vám, které uchazeče zařadit do užšího výběru.

4) Užší výběr a závěrečné pohovory

V rámci užšího výběru provádíme komplexní psychologické vyšetření, případně další posouzení odborných kvalit uchazečů a organizujeme závěrečné pohovory Vašich zástupců s uchazeči.

U závěrečných pohovorů je rovněž přítomen psycholog, který Vás seznámí s výsledky psychologického vyšetření u každého uchazeče a poskytne poradenské služby.

Konkurzní řízení je vždy ukončeno předáním sjednané dokumentace a odsouhlasením cenové kalkulace poskytnutých služeb.