Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Motivační analýza

Cíl:

„Zpracování motivačního programu ke zvýšení pracovní výkonnosti, posílení sounáležitosti s firmou, vyvolání spokojenosti s prací, stabilizování rozhodujících kategorií zaměstnanců, pracovní a sociální motivace zaměstnanců, pracovní a sociální adaptace a zlepšení interpersonálních vztahů.”

Na základě provedené motivační analýzy předkládáme návrhy a doporučení v základních oblastech:

 1. Oblast řízení
 2. Pracovní prostředí
 3. Personální práce
 4. Odborná příprava - vedoucích pracovníků a zaměstnanců

 Použité metody

Základním výzkumným prostředkem je dotazník. Položkové otázky jsou zpracovány do základních typů:

 1. uzavřené otázky
 2. otevřené otázky
 3. částečně projektivní otázky

Zabezpečení validity je dáno zdvojením či ztrojením otázek – přičemž ověření faktické validity je možné až po zpracování dotazníkové metody.

Dalšími pomocnými metodami jsou informace získané rozhovory s vedoucími pracovníky a návštěvami pracovišť.

Způsob zpracování

Získané údaje jsou vyjádřeny kvantitativně v procentech a převedeny do grafických a tabulkových forem uvádějících vždy výsledky za celý soubor formou tzv. koláčových grafů a členění do podskupin (věkové, pohlaví) prostřednictvím tabulek s procentuálním vyjádřením. Matematicko – statistické testování rozdílů u jednotlivých podsouborů, je prováděno dle počtu osob v podskupinách. Kvalitativní analýzu vyjadřují komentáře ke grafům, tabulkám a závěry a doporučení pro vedení firmy, společnosti nebo organizace.

Tématické okruhy dotazníkového zjišťování vycházející ze zadání - např.:

 1. sociální klima a interpersonální vztahy
 2. akceptace managementu a sytém řízení
 3. systém odměňování, benefity
 4. hodnocení pracovních podmínek a návrhy na zlepšení
 5. kvalita produkce a vnímání firemní perspektivy
 6. kognice mezinárodních norem kvality a požadavků zákazníka
 7. kvalifikace a potřeba jejího zvyšování
 8. tendence ke fluktuaci

 Forma anonymní ankety dává celkem velmi objektivní obraz stavu ve firmě, společnosti nebo organizaci. Dává dobrý souhrn informací pro tvorbu nebo úpravy motivačního systému.