Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců

Vzdělávací programy pro HRVzdělávací program pro personalisty a HR specialisty s cílem zvládnout systematicky celou odbornou oblast, ale také  jako příprava na složení zkoušky profesní kvalifikace, dle standardu 62-R-013 Národní soustavy kvalifikací.

Vzdělávací program je také akreditován jako rekvalifikační k získání profesní kvalifikace - MŠMT Čj. MSMT-3789/2024-5

 • Kategorie:Nabídka vzdělávání
 • Značka: NPUZ 2024 HK
 • Obor: Školení, trénink, vzdělávání, Personalistika a lidské zdroje
 • Region: celá ČR, severní a východní Čechy, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj
 • Místo: Hradec Králové (+ dle zájmu Praha či Brno)
 • Charakteristika kurzu: Odborný program pro rozvoj a doplnění kvalifikace HR
 • Cenové podmínky: 30.000 Kč bez DPH, včetně zkoušky.
 • Časový rozsah: 6x2 dny - vždy jeden dvouden v měsíci. (po dohodě s účastníky možno i častěji a tím zkrátit celkovou dobu programu)+ poslední den zkouška
 • Způsob realizace: Kombinace prezenční a distanční formy vzdělávání. V posledním dvoudnu zkouška u autorizované osoby - PROFI-MEN, s.r.o.
 • Stav: termín realizace září 24 - únor 25

Hlavní přidanou hodnotou tohoto vzdělávacího programu je kombinace aplikace současných trendů v náboru do praxe účastníků vzdělávacího programu s příklady z praxe a možnosti si je vyzkoušet. V programu dostanou velmi dobrý přehled o tom, jak funguje personální marketing v celé šíři, od identifikace a zacílení na ty správné uchazeče, přes úspěšné oslovení a zaujetí (lákavé inzeráty a využití sociálních sítí) až po první dojem při výběrovém pohovoru. S účastníky budeme sdílet tu nejlepší praxi v budování značky zaměstnavatele a sami si vyzkouší, co by mohlo fungovat v jejich firmě. Aby toho nebylo málo, tak si vyzkouší jak hledat potenciál v absolventech nebo prokouknout zkušené pohovorové matadory (využití behaviorálního interview, ale i hodnocení neverbální komunikace). V rámci dalších nástrojů používaných při výběru si účastníci vyzkouší Assessment  centre, aktuálně používané psychodiagnostické testy a představíme jim, jak vypadá komplexní psychodiagnostika. Co je však nejdůležitější, ukážeme jak hledat souznění mezi pracovním místem, firemní kulturou, budoucími spolupracovníky a naším kandidátem, aby se omezilo riziko brzkého odchodu tohoto nového pracovníka.  S tím velmi úzce souvisí adaptační plány a motivace zaměstnanců, kde ukážeme, co v praxi funguje a jak si vytvořit ten "svůj recept" v kontextu s nastavením hodnot společnosti, vizí a firemní kulturou. V závěru programu se účastníci dozví, že i výstupní rozhovor je velmi cenný a jak zjistit důležité informace od odcházejících zaměstnanců.

Mimoto, po absolvování programu, můžete složit státní zkoušku podle národní soustavy kvalifikací a získat tak celostátně uznávanou profesní kvalifikaci Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců.

POPIS VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Jedná se o vzdělávací program s kombinací prezenční a distanční formy vzdělávání (12 dnů (6x2)+ cca 20-40 hodin), program je rozdělen do 8 modulů.

Základní struktura bloků - témat vzdělávacího programu:

 • 1. Modul  - Identifikování personálních potřeb firmy
 • 2. Modul  - Definování nároků na požadovaného kandidáta
 • 3. Modul  - Personální marketing
 • 4. Modul  - Využívání informací z trhu práce pro nábor
 • 5. Modul  - Proces získávání, výběru a přijímání zaměstnanců
 • 6. Modul  - Řízení adaptačního procesu
 • 7. Modul  - Uvolňování zaměstnanců
 • 8. Modul - Zkouška u autorizované osoby k získání profesní kvalifikace

KOMU JE PROGRAM URČEN:

 • => HR manažerům, HR generalistům,
 • => HR specialistům,
 • => personalistům a personálním manažerům.

JAKÉ JSOU POUŽITY FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

Prezenční - 6x2 dny formou workshopu (vždy jeden dvouden v měsíc - přehled nových trendů a zkušeností z praxe, praktické řešení úkolů a případových studií, výměna zkušeností, týmová práce, trénink, diskuse) + 1 dvouden opakování a zkouška.

Distanční - cca 20- 40 hodin e-learningové podpory v systému MOODLE rozdělené cíleně mezi dílčí témata (doplňující studijní materiály, řešení úkolů a zadání, diskuse, týmové úkoly, testy pro ověření znalostí - vše s podporou tutorů). Nutné je připojení na internet.

Vzhledem k prezenční formě je maximální možný počet účastníků 12 osob.

ČASOVÉ SCHÉMA:  

Dva dny v měsíci.

pro další běh jsme naplánovali zahájení na 1.-2.3.2024 - červen 2024 (jeden den zkouška)

 Informační list v PDF ke stažení - zde.       Přihláška v PDF ke stažení - zde.

Prezenční část bude probíhat v Hradci Králové denně v době od 9,00 - 16,00 hodin.

Podrobnější informace najdete na stránce Specialista náboru a uvolňování zaměstnanců

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ:

Přihlásit se můžete zde na webu nebo můžete zaslat přihlášku mailem - nejpozději do 20. 2. 2024.

Maximální počet účastníků je však 12 osob.
Dle pokynů úřadů práce je možnost získat dotaci z POVEZ II..

 

Ing. Vladimír Pozdníček - hlavní lektor hlavní lektor a tutora tutor.

Jako spolumajitel PROFI-MEN, s. r. o. řídí již více než 29 let veškeré aktivity společnosti a osobně se podílí na realizaci a dodávce poradenských služeb v celém rozsahu moderního řízení lidských zdrojů. Jako konzultant se aktivně podílel a podílí na řadě personálních auditů, tvorbě systémů hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců a dalších projektech, včetně řízení vlastních grantových projektů společnosti. Těžištěm poradenských služeb je poskytovat komplexní a kvalitní podporu pro zefektivnění systémů řízení společností a budování systémů moderního personálního řízení. Certifikovaný personální manažer (Klub personalistů České republiky). Aktivně se jako člen People Management Forum účastní odborných akcí a exchange meetingů v oblasti nejnovějších trendů a metod moderního personálního řízení. Řídí vzdělávací aktivity společnosti a je certifikovaným lektorem ve vzdělávání dospělých (Univerzita Hradec Králové). Lektorské činnosti se věnuje více než 18 let.

Hradec Králové - školící prostory v sídle společnosti.

HR vzdělávání

Kontaktní údaje

Máte-li dotaz, neváhejte se nás zeptat.

Položky označené * jsou povinné.

Doporučte toto pracovní místo nebo vzdělávácí kurz vašemu známému.

Položky označené * jsou povinné.