Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

PROČ HODNOTIT ZAMĚSTNANCE? - smysl, význam a trendy

Podpora a rozvoj zaměstnanců

HODNOTIT A OHODNOTIT ?
- jaký je v tom rozdíl?

 1. Význam a důležitost hodnocení zaměstnanců pro organizaci.
 2.  Účel a místo hodnocení v systému řízení lidských zdrojů a v práci manažerů !!!

 • Kategorie:Nabídka vzdělávání
 • Značka: FV53
 • Obor: Personalistika a lidské zdroje, Manažerské pozice, vedoucí místa,..., Management řízení jakosti, Ekonomika, finanční řízení
 • Region: Liberecký kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj
 • Místo: Hradec Králové, Jižní 870
 • Charakteristika kurzu: Jedním z velmi důležitých nástrojů řízení lidských zdrojů je pravidelné hodnocení zaměstnanců. Cílem modulu je vyškolit personální pracovníky v oblasti metodiky tvorby systémů pravidelného hodnocení zaměstnanců a přípravy vzdělávání k proškolení hodnot
 • Cenové podmínky: 6.100,- Kč bez DPH za osobu, tedy 7.381,- Kč včetně DPH)
 • Časový rozsah: 2 dny (v době od 9 - 16 hod)
 • Způsob realizace: Seminář, diskuse, inspirace, výměna zkušeností
 • Stav: termín konání 12. a 13.8. 2021

1) Pravidelné hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců jako nástroj řízení v oblastech:

 1. dosažení vyššího pracovního výkonu zaměstnanců
 2. získání podkladů pro odměňování zaměstnanců za dobrou práci a možností postihu za práci špatnou, případně hledání řešení nedostatků vpráci
 3. vytvoření motivačních nástrojů
 4. zlepšování podnikové kultury a komunikace
 5. posílení společenské prestiže vykonávaných profesí na trhu práce v regionu

Hodnocení zaměstnanců - například oblasti:

 1. kvalifikační a odborná způsobilost
 2. kvalita práce a výkonnost
 3. osobní a charakterové vlastnosti

VÝHODY UCELENÉHO SYSTÉMU HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

 • - zahájení dlouhodobého procesu hodnocení zaměstnanců jako základu rozvoje jejich odborné a profesní způsobilosti
 • - možnost kvalifikovanějšího a objektivnějšího sledování vývoje trendů voblasti řízení lidských zdrojů a přijímání účinných opatření např. voblasti výcviku zaměstnanců, kvalifikačního rozvoje a motivace zaměstnanců
 • - zavedení dlouhodobého principu posuzování zaměstnanců a jejich role při plnění důležitých a strategických úkolů a vize organizace
 • - hodnocení zaměstnanců - objektivní nástroj pro zpětné zhodnocení účinnosti manažerské práce a motivace k uplatňování efektivních forem a metod řízení
 • - princip hodnocení jako soubor znaků firemní kultury, ale také jako významný moment a podporu rozvoje jejich kvalifikačního a odborného růstu
 • - detailní a souhrnné vyhodnocení výsledků hodnocení zaměstnanců podle stanovených oblastí a organizačních útvarů
 • - motivační faktor, který napomůže objektivizaci postupů voblasti odměňování a mzdové politiky
 • - zjištění, zda zaměstnanci správně pochopili požadavky vyplývající zpopisu pracovní funkce
 • - zjištění, zda zaměstnanci správně pochopili požadavky vyplývající ze systému řízení (např. systémů řízení jakosti, BoZP,…) organizace

VZTAH HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ K DALŠÍM PERSONÁLNÍM ČINNOSTEM

 1. personální plánování,
 2. analýza pracovních míst, kompetence, kompetenční modely,
 3. identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců,
 4. rozvoj motivace a angažovanosti,
 5. nastavování systému odměňování za práci, benchmarking,
 6. rozmísťování a budování flexibility zaměstnanců,
 7. oblast pracovních vztahů, péče o zaměstnance.

2) Cíle hodnocení

 1. cíle organizace
 2. cíle manažera (hodnotitele)
 3. cíle zaměstnance (hodnoceného)

3) Další metody a nástroje hodnocení:

 1. Assessment center, Development center
 2. Hodnocení podle cílů - MBO
 3. 360 ZV
 4. Plošné, zhora dolů a zdola nahoru
 5. Dotazníková šetření
 6. Hodnotící rozhovor - zásady provedení, způsobilost hodnotitele, zápis

4) Trendy v hodnocení a motivaci, řízení výkonnosti

Ing. Vladimír PozdníčekIng. Vladimír Pozdníček 

Jako majitel PROFI-MEN, s. r. o. řídí již více než 25 let veškeré aktivity společnosti a osobně se podílí na realizaci a dodávce poradenských služeb v celém rozsahu moderního řízení lidských zdrojů. Jako konzultant se aktivně podílel a podílí na řadě personálních auditů, tvorbě systémů hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců a dalších projektech, včetně řízení vlastních grantových projektů společnosti. Těžištěm poradenských služeb je poskytovat komplexní a kvalitní podporu pro zefektivnění systémů řízení společností a budování systémů moderního personálního řízení. Certifikovaný personální manažer (Klub personalistů České republiky). Aktivně se jako člen People Management Forum účastní odborných akcí a exchange meetingů v oblasti nejnovějších trendů a metod moderního personálního řízení. Řídí vzdělávací aktivity společnosti a je certifikovaným lektorem ve vzdělávání dospělých (Univerzita Hradec Králové). Lektorské činnosti se věnuje více než 17 let.

Hradec Králové - školící prostory v sídle společnosti PROFI-MEN, s.r.o.

Organizuje:

Ing. Vladimír PozdníčekProfesionál na LinkedIn
pozdnicek@profimen.cz
495 512 582, 602 114 770

Máte-li dotaz, neváhejte se nás zeptat.

Položky označené * jsou povinné.

Doporučte toto pracovní místo nebo vzdělávácí kurz vašemu známému.

Položky označené * jsou povinné.