Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Finanční řízení podle finančních a nefinančních ukazatelů


Chcete získat ucelený pohled na podnikové finanční řízení, podnikovou ekonomiku a finanční analýzu?

Nabízíme Vám seminář  na téma finanční řízení pro manažery neekonomy.

 • Kategorie:Nabídka vzdělávání
 • Značka: FRPFNU
 • Obor: Školení, trénink, vzdělávání, Personalistika a lidské zdroje, Manažerské pozice, vedoucí místa,..., Ekonomika, finanční řízení
 • Region: celá ČR, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj
 • Místo: Hradec Králové
 • Charakteristika kurzu: třídennídenní seminář pro maximálně 12 osob
 • Cenové podmínky: 6.100,- Kč / os. bez DPH (cena vč. 21% DPH činí 7.381,- Kč), na každého dalšího účastníka ze stejné společnosti poskytneme slevu 25%
 • Časový rozsah: 2 dny po sobě jdoucí, v době 9:00 - 16:00, prezence od 8:30
 • Způsob realizace: Seminář, diskuse, inspirace, výměna zkušeností
 • Stav: otevírá se dle zájmu


V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení, se očekává, že se budou orientovat v základních pojmech podnikové ekonomiky, naučí se číst účetní výstupy, které potřebují pro svá rozhodnutí a dynamické řízení podniku. Jsou schopni součinnosti při hodnocení podnikových údajů, při finančním plánování, při řízení podnikových peněžních toků a dalších oblastí ekonomiky podniku. Praktické zaměření kurzu, zaručená srozumitelnost pro neekonomy, individuální přístup v malé skupině posluchačů zvyšují přínos kurzu.


Cíle kurzu:
Absolvent kurzu získá ucelený pohled na podnikové finanční řízení a podnikovou ekonomiku a finanční analýzu.
Prohloubí si znalost obsahu základních ekonomických kategorií, osvojí si pojmy finančního řízení a podnikové ekonomiky, seznámí se se základy hodnocení majetkové a finanční situace podniku.
Zvýší svoji jistotu při komunikaci s účetními, ekonomickými a finančními pracovníky.


Určeno - cílová skupina:

Všem manažerům neekonomům jako pokračování získávání ekonomických znalostí a praktických dovedností pro řízení a rozhodování ve svěřené oblasti výkonu pracovní činnosti. Znalost obsahu kurzu "Účetní výkazy pro manažery neekonomy - jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení" je předpokladem pro efektivnější zvládnutí kurzu.


Obsah kurzu:

Základní principy podnikání

 • - základní schéma podnikání
 • - cíle podnikání
  - funkce podniku, ekonomický informační systém

Podnikový účetní systém a manažer

 • - účetnictví podniku a jeho funkce
 • - finanční a manažerské účetnictví, manažerské účetní informace
 • - majetková a finanční struktura podniku, rozvaha
 • - tvorba výsledku hospodaření, výnosy a náklady, výkaz zisku a ztráty
 • - peněžní výsledek hospodaření, výkaz cash flow
 • - vzájemné vazby mezi účetními výkazy

Základy finanční analýzy

 • - charakteristiky finančně zdravého podniku, funkce a uživatelé finanční analýzy, vstupní údaje pro hodnocení podniku základní metody hodnocení
 • - analýza ekonomické situace podniku
  - nejčastěji v praxi používané finanční ukazatele hodnocení podniku
  - případová studie hodnocení finančního zdraví reálné firmy

Finanční řízení podniku

 • - základní pojmy a principy finančního řízení a rozhodování
  - cíle finančního řízení podniku
  - investiční rozhodování a řízení investic, plánování peněžních toků z investic, případová studie hodnocení efektivnosti investice
  - dlouhodobé zdroje financování a náklady kapitálu
  - řízení likvidity, pracovní kapitál a jeho řízení
  - řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků
  - krátkodobé zdroje financování
  - finanční plánování a finanční prognózy
  - řízení finanční výkonnosti podniku

Ing. Veronika Lencová, MBA

Lektorka Veronika LencováCharismatická lektorka, profesionální koučka, spisovatelka. Ráda vymýšlí a realizuje on-line strategie a vzdělávací programy. 
Školí myšlenkové mapy, tréninky paměti, rychlé čtení, storytelling, time management metodou GTD. V korporátní sféře pak procesní, strategický i change management, controlling, finanční analýzu. 
Semináře sestavené na míru klientovi dokáže propojit s výkonovým koučováním a/nebo NLP (neurolingvistickým programováním). 

Vychází ze svých dlouholetých profesionálních zkušeností, pracovala jako finanční ředitelka a konsultantka pro SAP: A.Poettinger, ENGE L Strojírenská finanční ředitelka a konsultantka SAPU, BMD System haus Steyer. Vystudovala řadu škol: Jihočeská universita, ESMA, Praha/Barcelona, EPI - Evropský polytechnický institut, IPFM - Institute for Industrial and Financial Management v současné době studuji VŠE Jindřichův Hradec.

Je autorkou těchto knih: 

 1. Myšlenkové mapy v pěti krocích,
 2. 50 odstínů investic,
 3. Kaizen,
 4. 11 kroků, kterými posunete firmu výš.

Hradec Králové - školící prostory v sídle společnosti PROFI-MEN, s. r. o.

Ing. Vladimír PozdníčekProfesionál na LinkedIn
pozdnicek@profimen.cz
495 512 582

Máte-li dotaz, neváhejte se nás zeptat.

Položky označené * jsou povinné.

Doporučte toto pracovní místo nebo vzdělávácí kurz vašemu známému.

Položky označené * jsou povinné.