Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Akademie HR - Akademie moderního personálního řízení - letní běh

Odborný vzdělávací program pro HR manažery, samostatné personalisty a HR specialisty.  Komplexní a systematický pohled na celé moderní personální řízení - na aktuální trendy a priority. Kombinace prezenční a distanční formy vzdělávání. Program je rozdělen do 5 tématických modulů. Probíhá od července do září 2024 ( 3 dny v červenci, 3 dny v srpnu,  2 dny v září). Termíny si domluvíme s účastníky.

 • Kategorie:Nabídka vzdělávání
 • Značka: AHR 2024-léto
 • Obor: Školení, trénink, vzdělávání, Personalistika a lidské zdroje, Manažerské pozice, vedoucí místa,...
 • Region: Brno, Praha, celá ČR, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj
 • Místo: Hradec Králové (dle zájmu také Brno, Praha)
 • Charakteristika kurzu: Odborný program pro rozvoj a doplnění kvalifikace HR
 • Cenové podmínky: 20.000 Kč bez DPH (na další účastníky ze stejné firmy poskytujeme 25% slevu)
 • Časový rozsah: 3 dny červenec, 3 dny srpen, 2 dny září
 • Způsob realizace: Kombinace prezenční a distanční formy vzdělávání.
 • Stav: realizace červenec -září 2024

Chtěl/a byste se stát profesionálem - specialistou HR, HR business partnerem, HR manažerem?

Řešíte často otázky typu?

 1. Jak se stát uznávaným partnerem vedení?
 2. Jak efektivně využívat kompetence a kompetenční modely v hodnocení, rozvoji a náboru zaměstnanců?
 3. Má pro nás smysl využívat sociální sítě, budovat značku zaměstnavatele a věnovat se personálnímu marketingu?
 4. Jak prokouknout kandidáta použitím behaviorálního interview, psychodiagnostiky a dalších metod?
 5. Jak účinně motivovat lidi a mít loajální a angažované zaměstnance?
 6. Jak efektivně vyhodnotit přínos vzdělávání a rozvoje?

       "Pokud ano, pojďme si vyměnit zkušenosti v naší Akademii HR.

*=> Kromě sdílení dobré praxe si však projdeme cesty jak se stát strategickým partnerem vedení, jak být v HR přínosem pro konkurenceschopnost.

*=> Z tohoto pohledu budeme velkou pozornost věnovat praktickým způsobům, jak najít a zaujmout ty správné lidi, jak je motivovat a získat si srdce angažovaných zaměstnanců.

*=> K tomu, aby naši zaměstnanci byli konkurenční výhodou, nestačí jen motivace uplatnit co umějí, musíme jim také vytvořit takové podmínky, aby to vše uplatnit mohli.

*=> Potom budou plně kompetentní a budou nám odvádět nejlepší práci. Kompetencím se proto v Akademii prakticky věnujeme, jako důležitému základu pro optimální sestavení popisů pracovních pozic, vyjádření požadavků a očekávání vůči zaměstnancům. Podíváme se na kompetence jako stavební kámen pro hodnocení a rozvoj zaměstnanců.

*=> Další klíčovou oblastí pro konkurenceschopnost, se kterou Vás naučíme pracovat, je v Akademii strategický přístup ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, včetně dlouhodobého sledování a vyhodnocování očekávaného přínosu.

*=> Celý program je rozdělem do pěti modulů s ohledem na současné aktuální potřeby HR v kontextu s komplexním a systematickým pohledem na moderní personální řízení." 

O jaký vzdělávací program se vlastně jedná?

 • Osmidenní (2x3 a 1x2 dny) vzdělávací program pro HR manažery, HR specialisty a personalisty.
 • Vzdělávací program rozložený do workshopů, s e-learningovou podporou  cca 20-40 hodin celkem. Distanční formou je e-learningová podpora v prostředí Moodle(řešení případových studií, úkolů, selftesty pro ověření získaných znalostí a další studijní materiály pro studium). Touto cestou řešíme nedostatek času na prezenční formu studia u kolegů z HR.

Základní struktura bloků - témat vzdělávacího programu:

1. Modul - Strategická role moderního personálního řízení (útvaru HR)
personální vize a strategie,

 1. útvar HR jako partner pro Top management,
 2. role personalisty (strategická),
 3. plánování LZ – v návaznosti na změny (očekávané), optimalizace organizační struktury,
 4. management změny, plán, proces změny, aktéři změny.

2. Modul - Procesy a činnosti HR, kompetence

 1. personální procesy a činnosti - aktuální vymezení a priority,
 2. personalistika v systémech kvality a kvalita v personalistice,
 3. kompetence, kompetenční modely - aktuální pojetí - základní kámen pro HR
 4. popisy pracovních pozic, redesign pracovních pozic.

3. Modul - Metody a nástroje výběru zaměstnanců, personální marketing

 1. proces hledání a výběru zaměstnanců, kompetenční pohovor,
 2. behaviorální interwiev (včetně nácviku),
 3. assessment/development centrum (AC/DC),
 4. psychodiagnostika, komplexní & typy testů,
 5. využití různých typologií pro práci personalisty.

4. Modul - Systematické hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců, hodnocení účinnosti HR

 1. systémy hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců,
 2. hodnocení zaměstnanců jako manažerský nástroj,
 3. vedení lidí, leadership,
 4. personální audit - metodika provedení, přínosy,
 5. personální (HR) controlling, benchmarking,
 6. SW podpora personálních procesů a činností,

5. Modul - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, firemní kultura

 1. analýza potřeb, zdroje, tvorba plánu vzdělávání,
 2. rozvoj lidských zdrojů & talent management,
 3. metody a formy vzdělávání, programy adaptace, kariérní plán,
 4. hodnocení úspěšnosti vzdělávání (metody, přístupy)
 5. podpora vedoucích a klíčových zaměstnanců (koučování, 360°ZV),
 6. firemní kultura, její typy a prostředky, kodex chování zaměstnanců,
 7. aktuální změny v pracovně právní oblasti.

Doplnění:

Moduly zahrnují také řešení případových studií, individuální zadání úkolů, týmové  aktivity, tréning s využitím audiovizuální techniky a výměnu zkušeností.
Dále je program doplněn o  cca  10-20  hodin  práce v e-lerningovém prostředí MOODLE s podporou tutorů.

KOMU JE PROGRAM URČEN:

 • => HR manažerům, HR generalistům,
 • => HR specialistům,
 • => samostatným personalistům a personálním manažerům.

Vzhledem k prezenční formě je maximální možný počet účastníků 12 osob.

ČASOVÉ SCHÉMA:

Dva až tři dny v měsíci. Prezenční část probíhá denně v době od 9,00 - 16,00 hodin.

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ:

V případě dostatečného zájmu otevřeme vzdělávací program také v Praze nebo v Brně - svůj zájem můžete projevit na záložce Mám zájem nebo vzdělávací program Doporučit přátelům. 

Podrobnější informace najdete na stránce Akademie HR (včetně aktuálních termínů).

A LinkedIňáci mohou veškeré novinky o programu AHR sledovat zde Akademie HR - LinkedIn.

 

Lektorské zabezpečení:

Efektivní a úspěšné zvládnutí celé rozsáhlé tématiky vzdělávacího programu zajišťuje tým zkušených lektorů, tutorů a specialistů z praxe. Lektoři a tutoři svým individuálním přístupem k účastníkům podporují praktické zvládnutí témat a úkolů. Navíc podporují také uplatnění získaných znalostí a dovedností ve vlastní praxi účastníků (v průběhu 5 měsíců běhu programu - mimo prázdninové měsíce). Lektoři vytvářejí zážitkovou formou atmosféru učící se organizace, která podporuje tvůrčí myšlení, sdílení zkušeností a dobré praxe. Ke klíčovým tématům jsou zváni také odborníci z praxe.    

Ing. Vladimír Pozdníček - hlavní lektor hlavní lektor a tutora tutor.

Jako spolumajitel PROFI-MEN, s. r. o. řídí již více než 29 let veškeré aktivity společnosti a osobně se podílí na realizaci a dodávce poradenských služeb v celém rozsahu moderního řízení lidských zdrojů. Jako konzultant se aktivně podílel a podílí na řadě personálních auditů, tvorbě systémů hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců a dalších projektech, včetně řízení vlastních grantových projektů společnosti. Těžištěm poradenských služeb je poskytovat komplexní a kvalitní podporu pro zefektivnění systémů řízení společností a budování systémů moderního personálního řízení. Certifikovaný personální manažer (Klub personalistů České republiky). Aktivně se jako člen People Management Forum účastní odborných akcí a exchange meetingů v oblasti nejnovějších trendů a metod moderního personálního řízení. Řídí vzdělávací aktivity společnosti a je certifikovaným lektorem ve vzdělávání dospělých (Univerzita Hradec Králové). Lektorské činnosti se věnuje více než 18 let.

Hradec Králové - školící prostory v sídle společnosti.

HR vzdělávání

Kontaktní údaje

Organizuje:

Ing. Vladimír PozdníčekProfesionál na LinkedIn
pozdnicek@profimen.cz
495 512 582, 602 114 770

Máte-li dotaz, neváhejte se nás zeptat.

Položky označené * jsou povinné.

Doporučte toto pracovní místo nebo vzdělávácí kurz vašemu známému.

Položky označené * jsou povinné.