Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

POVEZ II - úhrada vzdělávání HR

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Projekt POVEZ II je další možností financování vzdělávacích potřeb ve výši 85% (De minimis) nebo z blokové výjimky.

(Jedná se o projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg.č. CZ.03.1.52/0.0/15_021/0000053 )

NFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ – III.VÝZVA

Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II byl zahájen dne 1. listopadu 2017 v 11 hodin.
Upozorňujeme na nové znění Podmínek pro zájemce o vstup do projektu.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

V čem spočívá princip a přínos projektu:
POVEZ II tedy umožňuje vybraným zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční příspěvky na:

1. externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců a OSVČ samotných), přičemž vzdělávání může být obecné, v odůvodněných případech i specifické. V obou případech se musí jednat o vzdělávání v odborných kurzech;
2. mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání;
3. mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci). Podle § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoníku práce) je účast zaměstnance na školení považována za výkon práce.

 Zajímají Vás další odpovědi na otázky:

  • Co je cílem projektu - co řeší?                        Pro koho je projekt určen?
    Kdo se projektu nemůže účastnit?                Jaké jsou formy podpory?
    Příspěvek na vzdělávání - na co je určen?     Mzdové náklady - jak je to s nimi?
    Jaká je návaznost na jiné projekty?               Kam se obrátit pro informace?
    Hlavní změny oproti projektu POVEZ?          Podání žádostí - jak nejlépe?

získáte na adrese https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

Další informace:

Příspěvek je možné získat na akreditované i neakreditované vzdělávací programy.
Příspěvek je poskytován až po skutečném ukončení vzdělávací aktivity a proplacení dodavateli.

Stáhněte si:

III. VÝZVA (od 1.11.2017)