Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Pilotní kurzy projektu 5M

Získali jsme grant na vývoj pěti vzdělávacích modulů pro podporu podnikatelského prostředí v Královéhradeckém kraji.

V průběhu období od září 2006 do února 2008 probíhal vývoj pěti vzdělávacích modulů projektu „ 5M PROFI-MEN – Pět vzdělávacích modulů pro pokrytí nejslabších oblastí profesní přípravy v Královéhradeckém kraji.“

V  2/2 měsíce listopadu 2007, ledna 2008 a v únoru 2008, jsme provedli ověření vzdělávacích programů v tzv. pilotních kurzech projektu. Pilotních kurzů (celkem 11) se zúčastnili zaměstnanci společností a firem, které jsme oslovili s nabídkou účasti v projektu.

Na této stránce Vám přinášíme informace o výsledcích pilotních kurzů. Kurzy se uskutečnily v sídle naší společnosti. Plánovaný počet účastníků byl 12 osob v každém kurzu. Kurzy byly dvoudenní a zúčastnilo se jich celkem 110 osob. Naprostá většina účastníků hodnotila úroveň kurzů stupněm "velmi spokojen" a "spokojen". Všichni účastníci pilotních kurzů obdrželi osvědčení o absolvování kurzu.  

 

Přehled tématického zaměření kurzů:

 1. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
 2. PROCESNÍ ŘÍZENÍ
 3. TVORBA SYSTÉMŮ PRAVIDELNÉHO
  HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
 4. VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRVNÍ ŘÍDÍCÍ LINIE
  A MISTRŮ
 5. INTERPERSONÁLNÍ KOMUNIKACE
  S BLIŽŠÍ ORIENTACÍ NA ROZVOJ FIREMNÍ
  KULTURY A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI VE FIRMĚ

 

Charakteristika vzdělávacích programů:

Kursy PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ a PROCESNÍ ŘÍZENÍ jsou určeny specialistům ve společnostech a firmách, kteří mají jako hlavní náplň práce řízení procesů a projektů a dále koncepční a metodické řízení v těchto oblastech. Cílem je dát účastníkům kurzů metodický návod "Jak na to" a také "na čem", tedy jaká je možná podpora ze strany informačních technologií, například MS Project a nové trendy ve vývoji systémů workflow, které dávají významnou podporu i společnostem, které jsou certifikovány dle ISO 9001:2001.

  

 

Pro účely modulů č.1 a č.2 byla zařazena ukázka systémů workflow - M/TeamBridge a e-synergy. Oba dva tyto softwary jsou skutečnou špičkovou podporou řízení procesů a projektů. Ukázku bylo rozhodnuto předvést na příkladu „řízení projektu“.

 

 

Kurz TVORBA SYSTÉMŮ PRAVIDELNÉHO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ je prioritně určen personalistům a pracovníkům, kteří mají metodicky a koncepčně řídit oblast hodnocení zaměstnanců a v návaznosti také oblast motivace a odměňování. Cílem je poskytnout účastníkům vzdělávací akce metodický návod na možnosti, způsoby a metody hodnocení zaměstnanců s ohledem na požadavky současné doby a nároky moderního personálního řízení.

 

 

Kurz VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRVNÍ ŘÍDÍCÍ LINIE A MISTRŮ je určen vedoucím pracovníkům společností a firem. Rozsah kurzu je 2x2 dny a představuje standardní "manažerské minimum" pro pracovníky na první manažerské linii. Důležitost manažerské práce v první linii si v poslední době firmy a společnosti zcela vážně uvědomují investují do vzdělávání těchto vedoucích pracovníků.  První část je zaměřena převážně do oblasti psychologie lidských osobností, komunikačních dovedností a nového postavení vedoucího první linie jako "leadera".  Druhá část je zaměřena na techniky řízení a jednání - pozitivní a účinné řízení, asertivní jednání, řešení a řízení konfliktů a hodnocení zaměstnanců. Obě části obsahují výraznou část tréninkových aktivit pro účastníky a řešení problémových situací.

 

 

Kurz INTERPERSONÁLNÍ KOMUNIKACE S BLIŽŠÍ ORIENTACÍ  NA ROZVOJ FIREMNÍ KULTURY A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI VE FIRMĚ je prioritně určen personalistům a pracovníkům, kteří mají metodicky a koncepčně řídit oblast komunikace a firemní kultury. Cílem je poskytnout účastníkům vzdělávací akce metodický návod na možnosti, způsoby a metody budování firemní kultury a komunikace s ohledem na požadavky současné doby a nároky moderního personálního řízení.