Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

POVEZ II - úhrada vzdělávání

Projekt POVEZ II je další možností financování vzdělávacích potřeb ve výši 85% (De minimis) nebo z blokové výjimky.

(Jedná se o projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg.č. CZ.03.1.52/0.0/15_021/0000053 )

V čem spočívá princip a přínos projektu:
POVEZ II umožní vybraným zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční příspěvky na:

1. externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců a OSVČ samotných), přičemž vzdělávání může být obecné, v odůvodněných případech i specifické. V obou případech se musí jednat o vzdělávání v odborných kurzech;
2. mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání;
3. mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci). Podle § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoníku práce) je účast zaměstnance na školení považována za výkon práce.

 Zajímají Vás další odpovědi na otázky:

  • Co je cílem projektu - co řeší?                        Pro koho je projekt určen?
    Kdo se projektu nemůže účastnit?                Jaké jsou formy podpory?
    Příspěvek na vzdělávání - na co je určen?     Mzdové náklady - jak je to s nimi?
    Jaká je návaznost na jiné projekty?               Kam se obrátit pro informace?
    Hlavní změny oproti projektu POVEZ?          Podání žádostí - jak nejlépe?

získáte na adrese https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

Další informace:

Příspěvek je možné získat na akreditované i neakreditované vzdělávací programy.
Příspěvek je poskytován až po skutečném ukončení vzdělávací aktivity a proplacení dodavateli.

Stáhněte si:

II. VÝZVA (od 20.3.2017)

Úřad práce ČR zahájil dne 20. 3. 2017 v 10 hodin příjem žádostí do projektu POVEZ II formou kolové výzvy s alokací 1 mld. Kč. Nově probíhá příjem žádostí prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách http://povez.uradprace.cz.  Zde najdete přehled pracovišť a možnost registrace. 

Přílohy:

POVEZ II (V2) - Podmínky pro zájemce o vstup do projektu (11.4.2017)
POVEZ II (V2) - Příloha č. 1 Podmínek - Kritéria (20.3.2017)
POVEZ II (V2) - Příloha č. 2 Podmínek - Evidence docházky (20.3.2017)
POVEZ II (V2) - Příloha č. 3 Podmínek - Evidence výuky (20.3.2017)
POVEZ II (V2) - Příloha č. 4 Podmínek - Závěrečný protokol (20.3.2017)
POVEZ II (V2) - Příloha č. 5 Podmínek - Označení učebny (20.3.2017)
POVEZ II (V2) - Příručka pro zájemce o vstup do projektu (20.3.2017)
POVEZ II (V2) - Desatero pravidel (20.3.2017)
POVEZ II (V2) - Užitečné odkazy (11.4.2017)