Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Akademie personálního řízení

!!! NOVINKA NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ !!

Akademie moderního personálního řízení

"AKADEMIE MODERNÍHO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ" - čtvrtý běh - zimní

www.akademie-hr.cz

 - vzdělávací program má vlastní webový portál

 

Sledovat na LinkedIn: Akademie personálního řízení

 

Nabízíme Vám desetidenní vzdělávací program pro personalisty, jako komplexní a systematický pohled na moderní personální řízení.

Další běh programu plánujeme na září - leden 2016.

 

JAKÁ JE PŘIDANÁ HODNOTA?

Jde komplexní a systematický pohled na  celé  moderní  personální řízení,  jako  strategický základ  pro  plnění  vize  a  úspěšný  rozvoj  organizace.  Účastníci  si odnášejí především ucelený pohled na HR, priority doby,  nové trendy a příklady řešení. Významným prvkem je řešení případových studií, diskuse nad tématy s výměnou zkušeností, sdílení know-how navzájem a s lektory, trénink s využitím  audiovizuální techniky  a mnoho dalších aktivit.
A samozřejmě si účastníci odnáší nové teoretické  a praktické znalosti a dovednosti.

 Jedná se o vzdělávací program s kombinací prezenční a distanční formy vzdělávání

(10 dnů + cca 40 hodin),  program je rozdělen do 5 modulů:

1. Modul - Strategická role moderního personálního řízení (útvaru HR)

 • personální vize a strategie,
 • útvar HR jako partner pro Top management,
 • role personalisty, plánování LZ,
 • optimalizace organizační struktury, 
 • management změny, plán, proces změny, aktéři změny.

2. Modul - Procesy a činnosti HR, kompetence

 • personální procesy a činnosti - aktuální vymezení,
 • personalistika v systémech kvality,
 • kompetence, kompetenční modely,
 • popisy pracovních pozic, redesign pracovních pozic.

3. Modul - Metody a nástroje výběru zaměstnanců personální marketing

 • výběr zaměstnanců, kompetenční pohovor,
 • behaviorální interwiev (včetně nácviku),
 • assessment/development centrum (AC/DC),
 • psychodiagnostika, komplexní & typy testů,
 • využití různých typologií pro práci personalisty.

4. Modul - Systematické hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců, hodnocení účinnosti HR

 • systémy hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců,
 • hodnocení zaměstnanců jako manažerský nástroj,
 • vedení lidí, leadership,
 • personální audit - metodika provedení, přínosy,
 • personální (HR) controlling, benchmarking,
 • SW podpora personálních procesů a činností,

5. Modul - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, firemní kultura

 • analýza potřeb, zdroje, tvorba plánu vzdělávání,
 • rozvoj lidských zdrojů & talent management,
 • metody a formy vzdělávání,
 • programy adaptace, kariérní plán,
 • hodnocení úspěšnosti vzdělávání (metody, přístupy)
 • podpora vedoucích a klíčových zaměstnanců (koučování, 360°ZV),
 • firemní kultura, její typy a prostředky, kodex chování zaměstnanců,
 • aktuální změny v pracovně právní oblasti.

Doplnění:

Moduly zahrnují také řešení případových studií, individuální zadání úkolů, týmové  aktivity, tréning s využitím audiovizuální techniky a výměnu zkušeností.
Dále je program doplněn o  cca  40  hodin  práce v e-lerningovém prostředí MOODLE s podporou tutorů.

KOMU JE PROGRAM URČEN:

 • HR manažerům,
 • HR generalistům,
 • HR specialistům,
 • personalistům a personálním manažerům.

JAKÉ JSOU POUŽITY FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

Prezenční - 5x2 dny workshop, vždy jeden v měsíci, seminární forma  (teoretické pohledy, praktické řešení úkolů a případových studií, trénink,  diskuse, výměna zkušeností).
Distanční - cca 40 hodin e-learningové podpory v systému MOODLE rozdělené cíleně
mezi dílčí témata (doplňující studijní materiály, řešení úkolů a zadání, diskuse, týmové
úkoly, testy pro ověření znalostí - vše s podporou tutorů). Nutné je připojení na internet.
Vzhledem k prezenční formě je maximální možný počet účastníků 12 osob. 

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ:

Přihlásit se můžete na webu nebo můžete zaslat přihlášku mailem.

V případě zájmu otevřeme vzdělávací program také v Praze nebo v Brně - svůj zájem můžete projevit v naší nabídce -  viz naše nabídka vzdělávání.

 

 

Anketa

Jste muž/ žena?
Vaše organizace má?
Máte ve Vaší organizaci zavedené systematické vzdělávání?
Vzdělávají se také Vaši personalisté?
Pokud ano, kolik dní se za rok mohou vzdělávat?
Kolik procent z výše uvedeného zabírá interní vzdělávání?
Jakým tématům se Vaši personalisté ve vzdělávání věnují?
Využíváte Národní soustavu kvalifikací?
Využijte slevy

Pokud nám uvedete mailovou adresu, poskytneme Vám 20% slevu na vybraný vzdělávací program.