Cookies na stránkách PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

„Lidé jsou Váš největší kapitál.“ P. F. Drucker

profimen@profimen.cz, +420+420 495 512 582

Personální audit, HR audit

PROČ PROVÁDĚT PERSONÁLNÍ AUDIT?

Mezi významné, moderní a v mnoha ohledech často podceňované nástroje pro zjišťování stavu v řízení a fungování organizací s ohledem na řízení lidských zdrojů patří personální audit.

Navazující oblasti - personální auditV našem pojetí se jedná o systémový a procesní pohled na organizaci.

Personálním auditem je možné v poměrně krátkém časovém horizontu získat:

1) objektivní odpovědi na fungování všech podstatných procesů v organizaci, jako jsou např.:

 • plnění vizí a strategií
 • aktuální stav a úroveň řízení lidských zdrojů - personálního řízení
 • plnění ekonomických a obchodních ukazatelů
 • trendy v jakosti výrobků a v poskytovaných službách
 • plnění požadavků, přání a očekávání zákazníků

2) objektivní zpětnou vazbu o:

 • efektivitě organizační struktury (aktuálnost, vymezení rolí útvarů a jednotlivců)
 • aktuálnosti vymezení rolí a kompetencí - činností, odpovědností a pravomocí u vybraných skupin vedoucích a zaměstnanců
 • vnímání a pochopení rolí ze strany zaměstnanců
 • z hlediska práce personálního útvaru úroveň podpory ze strany technologií - ERP, podnikového softwaru a sw aplikací pro personální řízení

3) zásadní informace o:

 • stavu motivace zaměstnanců
 • stavu odborné a profesní způsobilosti, jejím skutečném využívání a možnostech dalšího rozvoje zaměstnanců
 • názorech a postojích zaměstnanců

4) důležité informace, které lze obtížně běžnými formami řízení získat, např.:

 • stav a trendy ve firemní kultuře
 • strukturovaný a ucelený pohled na podstatné problémy v organizaci
 • prostor a příležitosti ke zlepšení fungování organizace

5) nápovědu, v čem začít diskuse a v samotném důsledku i realizaci postupných změn v organizaci.

 

ZÁKLADNÍ VÝZNAM A SMYSL?

 Základní význam a smysl personálního auditu spočívá tedy v tom, že se jedná o systémový a procesní pohled na organizaci, s pozitivním pohledem na možnosti zlepšování fungování organizace a vytváření optimálních podmínek zaměstnancům pro zvládnutí jejich role. Audit je prováděn ve spolupráci se zaměstnanci, tak aby od nich byla získána  co nejobjektivnější zpětná vazba o aktuálním stavu organizace. K tomuto cíli musí být také správně komunikován směrem dovnitř organzace.

 

ÚSPĚŠNOST?

 Pro úspěšnost personálního auditu platí samozřejmě pro vrcholové vedení organizace některá omezení a podmínky - vedení musí:

 • rozhodnout o provedení personálního auditu buď vlastními zdroji nebo pomocí externích specialistů, zejména na základě vlastního rozhodnutí a dle skutečných potřeb
 • určit rozsah a hloubku personálního auditu
 • zamezit spojování personálního auditu s konkrétními zaměstnanci a nahradit je systémovým pohledem a upřímnou snahou hledat konkrétní zjištění, problémy, názory, trendy atd.

 

REALIZACE?

Velmi významné místo má v přípravě a při vlastní realizaci personálního auditu:

 • výběr vhodných technik a metodik pro přípravu auditu (dotazník, řízené rozhovory, sběr potřebných informací, analýzy atd.)
 • průběh vlastního personálního auditu (objektivita, nestrannost, přístup, záznamy atd.)
 • objektivní vyhodnocování zjištění v rámci personálního auditu (využití vhodných programů nebo software dovoluje podstatně ulehčit a zrychlit zpracovávání získaných údajů a dat „tzv. zjištění”, a zejména je přehledně interpretovat ve srozumitelné podobě a s cílem vyhledávat souvislosti či odhadovat a nebo stanovovat trendy)
 • projednání výsledků personálního auditu a přijetí účinných opatření pro zlepšování

 

 NÁKLADY?

Vzhledem k přidané hodnotě se jedná o efektivní investici - nabízíme:

 • regionální ceny
 • pohled "externíma očima" a více než 15 let zkušeností,
 • odborný a odpovědný přístup konzultantů,
 • bezplatnou analýzu, stanovení rozsahu a priorit auditu pro zpracování nabídky,
 • realizaci "na klíč".

Dodáváme komplexní zpracování, včetně přípravy managementu ke změnám, (možno rozšířit také o motivační analýzu nebo o návaznost na systém ISO 9001).